Skip to main content
RADNI FAJL SAJT POMOC
RADNI FAJL SAJT POMOC

Saveti kompanijama koje obavljaju devizna plaćanja prema inostranstvu

Ukoliko vršite devizna plaćanja, neophodno je da obratite pažnju na mogući oblik prevare kome su izložene kompanije koje vrše pomenute transakcije.

Prevara se zasniva na IZMENI BROJA RAČUNA na koji je, navodno, potrebno obavljati dalja plaćanja prema određenom ino‑partneru.

Izmena broja računa može biti najavljena, najčešće putem lažnog dopisa, prividno od samog ino‑partnera, ali broj računa može biti izmenjen i bez dodatne najave u samoj instrukciji za plaćanje (fakturi).

Ukoliko je posebno najavljena dopisom ili na drugi način, lažirana izmena broja računa je najčešće navedena kao privremena, pri čemu je izmenjena ne samo banka, već i država u kojoj je sa nalazi „novi“ račun primaoca.

U svim slučajevima PROMENE BROJA RAČUNA INO‑PARTNERA, neophodno je da postupite sa izuzetnom pažnjom i OBAVEZNO DODATNO PROVERITE i potvrdite promenu direktno sa ino‑partnerom.

Naglašavamo da izmena broja računa ino‑partnera može ukazati da je ugrožena i manipulisana i‑mejl prepiska sa ino‑partnerom, zbog čega dodatnu potvrdu promene nikako ne treba obaviti samo putem i‑mejla, niti putem broja telefona koji ste dobili i‑mejlom.

Dodatna provera i potvrda promene sa ino‑partnerom treba minimalno da zadovolji sledeće preporuke:

  • proveru obaviti telefonskim razgovorom putem broja telefona koji ste ranije verifikovali, poželjno sa poznatom kontakt osobom
  • neophodno je da Vi pozovete ino‑partnera, a ne on Vas
  • preporučeno je da provera putem telefona bude praćena i potvrdom putem i‑mejla koji ćete poslati ino‑partneru i na koji je potrebno da dobijete odgovor
  • u i‑mejl komunikaciji obavite osnovne provere poruka koje dobijate od ino‑partnera, kako biste se uverili da se prepiska odvija sa ino‑partnerom, a ne sa trećim licem koje učestvuje u prevari

Za više informacija i saveta možete kontaktirati svog saradnika za poslove sa privredom u našoj banci.


  • Bezbednost

Povezane vesti