Skip to main content

iRačun” je stigao!

Otvorite besplatan iRačun i otkrijte sve pogodnosti koje on nudi!

Young couple using smartphone and laptop at home

Promena platnog računa

Raiffeisen banka, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, omogućuje korisnicima uslugu promene platnog računa. Prenos platnog računa je vrlo jednostavan, a sav posao oko administracije obaviće banka u kojoj se otvara račun. Promena platnog računa je bez naknade, u domaćoj ili stranoj valuti.

Raiffeisen banka ima u ponudi i iRačun, dinarski ili devizni, koji možete otvoriti u potpunosti onlajn i čije je održavanje besplatno, “Može” paket tekući računiRačun za mlade, Premium Paket i Privatno bankarstvo. Tu je i platni račun sa osnovnim uslugama koji se otvara u filijali i za koji se naplaćuje naknada za održavanje 150 RSD mesečno.
Više detalja u vezi sa uslugom možete pronaći u dokumentu – Informacije o usluzi promene platnog računa.

Agencija za osiguranje depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Vaša štednja je sigurna u banci!

Depoziti u iznosu do 50.000 EUR osigurani su od strane Agencije za osiguranje depozita. Za više informacija o tome, predlažemo da pogledate video.