Skip to main content
Untitled design - 1

Štednja i investiranje

Dobrovoljni penzijski fond

I posle odlaska u penziju omogućite sebi finansijsku sigurnost uz izuzetne uslove štednje. Raiffeisen dobrovoljni penzijski fondovi pružaju građanima mogućnost dodatnog izvora prihoda i dopunu državne penzije. Regulisani su od strane Narodne banke Srbije.

dobrovoljni penzijski fond ima za cilj postizanje optimalnog odnosa između ostvarenog prinosa i rizika ulaganja, kao i dugoročno i stabilno uvećanje vrednosti imovine fonda. Najvažniji kriterijum prilikom donošenja odluka o ulaganju je sigurnost određene investicije a zatim i potencijalni prinos.

dobrovoljni penzijski fond je namenjen građanima koji prvenstveno žele da njihova dugoročna štednja bude dominantno indeksirana u evrima. Cilj investiranja imovine fonda je očuvanje njene vrednosti izražene u evrima i ostvarivanje dugoročno stabilne stope prinosa.

Investirajte u neki od Raiffeisen fondova

Neka novac radi za Vas ulaganjem u dinarima i/ili evrima na tržištima novca, obveznica, globalnom tržištu akcija, berzanskih roba, nekretnina i u druge finansijske instrumente.

Raiffeisen investicioni fondovi pogodni su za investitore koji žele da ostvare odgovarajući prinos odabirom fonda u skladu sa investicionim ciljevima, zavisno od stepena rizika koji su spremni da prihvate i vremenskog horizonta investiranja.

Na raspolaganju su vam održivi (ESG) fondovi u Srbiji, namenjeni investitorima koji žele da podrže koncept održivog razvoja, odnosno investiraju u finansijske instrumente koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma.