Saveti u vezi sa prevarnim porukama

Podaci koji se najčešće traže u okviru pokušaja prevara su: korisničko ime, lozinka, PIN, broj i CVV platne kartice i slični. Često se u okviru različitih povoljnih ponuda (nagrade i slično), od klijenta zahteva da dostavi fotografiju platne kartice, što je pouzdan znak da je u pitanju prevara.

Otvaranje priloga iz i-mejla ili pristup linkovima iz sumnjivih i-mejlova može dovesti do zaraze zlonamernim softverom i omogućiti neovlašćenim korisnicima potpunu kontrolu nad Vašim podacima i/ili uređajem.

Savetujemo Vam da obratite pažnju na sadržaj poruke koju primate:

  • da li je adresa pošiljaoca tačna
  • da li su brojevi telefona u poruci ispravni i da li odgovaraju pošiljaocu
  • da li postoje slovne greške ili je možda sadržaj poruke preveden kroz neki od servisa za prevod teksta
  • da li postoje greške u nazivu ili adresi banke, odnosno pošiljaoca koji Vam se obraća
  • da li poruka sadrži pozive da se deluje odmah i u žurbi, pod pretnjom blokade računa ili kartice, zatvaranja i gubitka naloga online bankarstva i slično
  • da li poruka sadrži sumnjive priloge i/ili linkove koji nisu očekivani

Instalirajte softver za antivirus i mrežnu zaštitu i redovno ih ažurirajte zajedno sa operativnim sistemom samog računara i internet pregledačima koje koristite.

Podesite automatsko ažuriranje aplikacija i uređaja koje koristite ukoliko je to moguće. Proverite podešavanja Vašeg internet pregledača i iskorisite sve bezbednosne zaštite koje pregledač nudi.

Koristite složene lozinke odgovarajuće dužine koji obuhvataju kombinaciju velikih i malih slova, cifara i specijalnih karaktera. Gde god je to podržano, koristite višefaktorsku autentifikaciju (tzv. MFA – MultiFaktorska Autentifikacija).

Najčešće je u pitanju dvofaktorska autentifikacija (2FA) koja se bazira na slanju koda putem SMS poruka na registrovani broj mobilnog pretplatnika ili korišćenjem koda iz aplikacija za autentifikaciju (npr. Google Authenticator, Lastpass Authenticator, Microsoft Authenticator, 2FA Authenticator i slični).