Skip to main content
RADNI FAJL SAJT POMOC
RADNI FAJL SAJT POMOC

Korišćenje platnih kartica

 

U slučaju gubitka ili krađe kartice, pozovite brojeve: +38113202100 ili 0800-111-000, koji su na raspolaganju 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Nikada nemojte da zapisujete PIN niti da podatak o PIN-u držite zajedno sa karticom.

Ukoliko sumnjate da je neko saznao PIN ili CVV  kod Vaše kartice, odmah se obratite Kontakt centru banke ili najbližoj filijali naše banke.

Prilikom plaćanja karticom na prodajnim mestima, poželjno je da zaštitite rukom tastaturu kako bi prikrili unos PIN-a u cilju dodatne privatnosti.

Imajte u vidu da PIN može biti primećen ne samo od strane drugih lica prisutnih u Vašoj blizini, već može biti snimljen putem kamere ukoliko platno mesto poseduje sistem video nadzora.

PIN unesite lično na POS terminal i nikada ga ne govorite trećem licu čak ni kada trgovac to traži od Vas.

Ukoliko Vaš trgovac pozove do terminala da unesete PIN lično – uradite upravo tako umesto saopštavanja PIN-a prodavcu.

Ne dozvolite da lice koje vrši naplatu odnese karticu van Vašeg vidokruga. Ukoliko karticu predajete drugom licu prilikom plaćanja (npr. prodavac ili konobar u restoranu), obratite pažnju ukoliko lice karticu „slučajno“ ispusti što je prilika kada je može neopaženo očitati. Ukoliko karticom plaćate beskontaktno, postarajte se da je samostalno prinesete terminalu na kojem se očitava, a ne da to umesto Vas učini prodavac.

Aktivirajte uslugu slanja poruka za promet po računu, tako da dobijate notifikacije prilikom korišćenja kartica.

U slučaju bilo kakve sumnje u način postupanja sa Vašom platnom karticom, pozovite Kontakt centar banke kako biste se posavetovali o eventualnoj blokadi i zameni kartice.

Prilikom podizanja novca na bankomatima, obratite pažnju na izgled bankomata.

Ukoliko uočite neuobičajene uređaje ili oštećenja na bankomatu, obratite se zaposlenima u ekspozituri ili pozovite Kontakt centar banke. Vodite računa da nakon obavljene transakcije obavezno preuzmete sa bankomata svoju karticu ukoliko ste je koristili, odnosno novac ukoliko ste obavljali isplatu.

 


  • Bezbednost

Povezane vesti