Novi paketi Raiffeisen banke?
Može!

Želite da koristite više proizvoda i usluga banke, ali niste sasvim sigurni šta da odaberete?
Brinete da nešto ne preplatite i ne biste da plaćate više odvojenih naknada?
Mi Vas razumemo!

Izbor prepuštamo Vama

Znamo da Vam je važno da imate evidenciju o svim troškovima, kao i da je plaćanje više naknada nekomforno, ali i neisplativo. Zato smo kreirali tri nova paketa, a uvereni smo da ćete u jednom od njih pronaći sve ono što Vam je potrebno. I više od toga! Plaćaćete samo jednu mesečnu cenu, koja je znatno povoljnija nego da plaćate svaku stavku pojedinačno.

Paketi koji pokrivaju sve Vaše zahteve

Pored potpuno besplatnog digitalnog bankarstva za korisnike naših paketa, kao i mogućnosti izdavanja čekova građana, svaki paket nudi brojne pogodnosti i pokriva sve zahteve koje možete imati od banke. Pažljivo smo ih kreirali na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa građanima, ali i prateći najsavremenije bankarske trendove.

Pogledajte sadržaj naših novih paketa tekućih računa i odaberite onaj koji odgovara baš Vama!

START

1

290 RSD

Preporuka

Ekstra

1

390 RSD

Sve

1

490 RSD

Dinarski tekući račun

Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun

Multivalutni devizni tekući račun

2 i više deviznih tekućih računa

Platne kartice

DinaCard

Visa Debit
osnovna i 1 dodatna

(beskontaktno plaćanje i online 3D secure)

Visa Gold

(osnovna i 1 dodatna)

Osiguranje

Krađa/gubitak platne kartice

Finansijski gubitak usled krađe podataka sa platne kartice

Digitalno bankarstvo

Servisi elektronskog i mobilnog bankarstva RaiffeisenOnLine i Moja mBanka

Dinarska plaćanja korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva

(uključujući IPS naloge/skeniranje QR koda)

Mobilni novčanik

(Android, iOS, Garmin)

SMS obaveštenja 2

Moja mBanka notifikacije 3

Transakcije na višenamenskim uređajima 24/7

(RSD/EUR)

24/7/365 podrška

(REA Viber, REA Messenger, Kontakt centar)

Plaćanja po ovlašćenju

Trajni nalozi

Direktna zaduženja

(izmirivanje komunalnih usluga)

Dozvoljeno prekoračenje računa 4

U visini primanja

Do 10.000 RSD bez kamate 5

Pogledajte sadržaj naših novih paketa tekućih računa i odaberite onaj koji odgovara baš Vama!

START

1

290 RSD

Dinarski tekući račun

Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun

Multivalutni devizni tekući račun

2 i više deviznih tekućih računa

Platne kartice

DinaCard

Visa Debit
osnovna i 1 dodatna

(beskontaktno plaćanje i online 3D secure)

Visa Gold

(osnovna i 1 dodatna)

Osiguranje

Krađa/gubitak platne kartice

Finansijski gubitak usled krađe podataka sa platne kartice

Digitalno bankarstvo

Servisi elektronskog i mobilnog bankarstva RaiffeisenOnLine i Moja mBanka

Dinarska plaćanja korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva

(uključujući IPS naloge/skeniranje QR koda)

Mobilni novčanik

(Android, iOS, Garmin)

SMS obaveštenja 2

Moja mBanka notifikacije 3

Transakcije na višenamenskim uređajima 24/7

(RSD/EUR)

24/7/365 podrška

(REA Viber, REA Messenger, Kontakt centar)

Plaćanja po ovlašćenju

Trajni nalozi

Direktna zaduženja

(izmirivanje komunalnih usluga)

Dozvoljeno prekoračenje računa 4

U visini primanja

Do 10.000 RSD bez kamate 5

Preporuka

Ekstra

1

390 RSD

Dinarski tekući račun

Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun

Multivalutni devizni tekući račun

2 i više deviznih tekućih računa

Platne kartice

DinaCard

Visa Debit
osnovna i 1 dodatna

(beskontaktno plaćanje i online 3D secure)

Visa Gold

(osnovna i 1 dodatna)

Osiguranje

Krađa/gubitak platne kartice

Finansijski gubitak usled krađe podataka sa platne kartice

Digitalno bankarstvo

Servisi elektronskog i mobilnog bankarstva RaiffeisenOnLine i Moja mBanka

Dinarska plaćanja korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva

(uključujući IPS naloge/skeniranje QR koda)

Mobilni novčanik

(Android, iOS, Garmin)

SMS obaveštenja 2

Moja mBanka notifikacije 3

Transakcije na višenamenskim uređajima 24/7

(RSD/EUR)

24/7/365 podrška

(REA Viber, REA Messenger, Kontakt centar)

Plaćanja po ovlašćenju

Trajni nalozi

Direktna zaduženja

(izmirivanje komunalnih usluga)

Dozvoljeno prekoračenje računa 4

U visini primanja

Do 10.000 RSD bez kamate 5

Sve

1

490 RSD

Dinarski tekući račun

Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun

Multivalutni devizni tekući račun

2 i više deviznih tekućih računa

Platne kartice

DinaCard

Visa Debit
osnovna i 1 dodatna

(beskontaktno plaćanje i online 3D secure)

Visa Gold

(osnovna i 1 dodatna)

Osiguranje

Krađa/gubitak platne kartice

Finansijski gubitak usled krađe podataka sa platne kartice

Digitalno bankarstvo

Servisi elektronskog i mobilnog bankarstva RaiffeisenOnLine i Moja mBanka

Dinarska plaćanja korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva

(uključujući IPS naloge/skeniranje QR koda)

Mobilni novčanik

(Android, iOS, Garmin)

SMS obaveštenja 2

Moja mBanka notifikacije 3

Transakcije na višenamenskim uređajima 24/7

(RSD/EUR)

24/7/365 podrška

(REA Viber, REA Messenger, Kontakt centar)

Plaćanja po ovlašćenju

Trajni nalozi

Direktna zaduženja

(izmirivanje komunalnih usluga)

Dozvoljeno prekoračenje računa 4

U visini primanja

Do 10.000 RSD bez kamate 5

  1. mesečna naknada za vođenje platnog računa – paket tekućeg računa zajedno s mesečnom premijom osiguranja od 40 RSD za platnu karticu Visa Debit
  2. uplata zarade/penzije, priliv iz inostranstva, korišćenje kartice u inostranstvu, ulazak u nedozvoljeni minus
  3. o promenama i transakcijama po svim računima i karticama
  4. opciono, uz ispunjavanje uslova kreditne sposobnosti, minimalnih uslova i obavezno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti u iznosu od 90 RSD mesečno;
    korisnici paketa Može START i Može EKSTRA mogu koristiti dozvoljeno prekoračenje računa u visini primanja, ukoliko ispunjavaju uslov kreditne sposobnosti i minimalne uslove, samo bez povoljnosti prikazane za Može SVE paket
  5. prikaz troškova dozvoljenog prekoračenja računa za klijenta koji ima u korišćenju Može SVE paket tekući račun:
    Za iznos dozvoljenog prekoračenja računa padaju sledeći troškovi: trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa – 246 RSD i mesečni trošak na ime premije osiguranja korisnika dozvoljenog prekoračenja računa od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti – 90 RSD, fiksno. EKS iznosi 14,40% i izračunata je na dan 25.05.2022. godine pod pretpostavkom da će ukupan iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja računa od 10.000 RSD biti iskorišćen odmah u celosti.

I imajte na umu da u svakom trenutku možete da promenite paket, ukoliko shvatite da Vam je ipak potrebna drugačija kombinacija proizvoda i usluga. Izbor je u potpunosti na Vama, a postupak promene je brz i jednostavan!

Ne propustite da budete među prvim klijentima naše banke koji će biti u prilici da iskoriste sve pogodnosti novih paketa!

Unesite podatke ukoliko želite da Vas naše kolege kontaktiraju za više informacija

Ugovaranje paketa se vrši brzo i jednostavno, samo jednom posetom najbližoj filijali banke.

Pronađite najbližu filijalu i posetite nas!