Skip to main content
Untitled design - 1

Poslovanje po ESG principima

Small farmer business. Organic home grown produce.

Šta predstavlja pojam ESG?

Jedan od novih izraza u savremenom svetu je i akronim „ESG“. Svako od 3 slova predstavlja po jednu granu aktivnosti koje objedinjene kreiraju bolji svet sa više odgovornosti:
(environmental) – životna sredina, ekologija, okruženje;
S (social) – društvo, zajednica, socijalne grupe;
G (governance) – korporativno upravljanje, način na koji organizacija upravlja svojim poslovanjem.

ESG poslovanje zahteva fokusiran pristup kako bi se odgovorilo globalnim izazovima i uspostavilo održivo poslovanje. U Raiffeisen banci verujemo da je prihvatanje tog koncepta osnova prisustva na tržištu 21. veka. Aktivno tragamo za svim načinima da ESG primenjujemo u našem poslu.

 

ESG proizvodi Raiffeisen banke

Kako bismo doprineli uštedi prirodnih resursa i smanjenju stepena zagađenja životne sredine, uveli smo u upotrebu platne kartice od recikliranog PVC-a. Ovo su prve kartice od reciklirane plastike na našem bankarskom tržištu.

Ekološki osvešćeno i odgovorno ponašanje podrazumeva uzimanje u obzir efekata našeg poslovanja na životnu sredinu. Korišćenje recikliranog PVC smanjuje emisiju CO2 u odnosu na proizvodnju kartica od obične plastike: 15,79 grama naspram 3 grama. Emisija CO2 smanjuje se za čak 80% u odnosu na izradu kartica od nereciklirane plastike.

Prve platne kartice Raiffeisen banke od reciklirane plastike biće dostupne za VISA Gold i Platinum platne kartice, dok će se u narednom periodu reciklirane kartice koristiti i za ostale platne kartice u ponudi banke.

 

 

Team of two engineers installing solar panels on roof.

Održivo poslovanje - ESG investicioni fondovi

Raiffeisen INVEST je u junu 2022. godine osnovala prvi ESG investicioni fond na domaćem tržištu „Raiffeisen Green“, a ubrzo nakon toga i drugi ESG fond „Raiffeisen Alternative“.

Investicioni fondovi Raiffeisen Green i Raiffeisen Alternative ulažu u akcije i obveznice kompanija koje vode računa o zaštiti životne sredine, tretiraju svoje zaposlene na fer način, doprinose društvenom okruženju i imaju transparentno korporativno upravljanje. Fond Raiffeisen Green pretežno ulaže u ESG obveznice, dok fond Raiffeisen Alternative pretežno investira u ESG akcije.

Za ulaganje u fond Raiffeisen Alternative predvidjena je poreska olakšica za godišnji porez na dohodak građana koja može iznositi maksimalno do 50% utvrđene poreske obaveze.

 

Green boats docked at the river bank of Sava in natural reserve Zasavica in central Serbia in spring time.

Ekologija

Na poziv Ministarstva ekologije i Udruženja banaka Srbije, Raiffeisen banka se priključila projektu očuvanja Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Donacijom od 3 miliona RSD za završetak izgradnje mini solarne elektrane kapaciteta 34kW u ovom kompleksu, podržali smo smanjenje troškova električne energije neophodne za funkcionisanje Vizitorskog centra “Zasavice”, kao i njenu proizvodnju po održivim, ekološkim standardima u okviru rezervata. Ova donacija deo je strategije Raiffeisen banke da podrži sve inicijative usmerene ka smanjenju potrošnje resursa i zaštiti životne sredine.

Preteen Hispanic girl sorting donations with food bank bank volunteers

Stepic CEE Charity

Prema podacima UNICEF-a, skoro 10 posto dece uzrasta između 5 i 17 godina u Srbiji su žrtve zloupotrebe dečjeg rada. Stepic CEE Charity, humanitarna fondacija Raiffeisen grupe, više od jedne decenije pomaže rad dnevnih centara koji rade sa decom i mladima iz ugroženih društvenih grupa, odnosno decom koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Ova pomoć ima za cilj unapređenje uslova života ove ranjive grupe stanovništva, te obezbeđivanje nove perspektive za decu i mlade iz ugroženih društvenih grupa. U ovim dnevnim centrima oni dobijaju, pre svega, sigurno mesto gde im se pruža neophodna podrška i pomoć, sredstva za ličnu higijenu i svakodnevne obroke, kao i pomoć u učenju i završavanju redovnih školskih zadataka, ali i dodatne edukacije i praktična znanja koja će im pružiti čvrstu osnovu za bolji život.

A sweet little boy and his mother are seen volunteering as they help pack food donations into boxes for distribution.  They are both dressed casually and are focused on the task.

Humanitarni fond „Budimir Boško Kostić“

Vrednosti društveno-odgovornog poslovanja neodvojivo su utkane u vrednosti Raiffeisen banke. Putem sopstvenog humanitarnog fonda „Budimir Boško Kostić“, osnovanog u znak sećanja na prvog direktora Raiffeisen banke u Srbiji, pomažemo pojedincima sa posebnim zdravstvenim i socijalnim potrebama, kao i organizacijama koje rade na poboljšanju uslova života naših sugrađana iz ugroženih društvenih grupa.

Pored toga, sredstva doniramo za različite kulturne, naučne i sportske aktivnosti, kao i za projekte usmerene ka smanjenju zagađenja i zaštiti životne sredine, sve u cilju ostvarivanja opšteg dobra i unapređenja uslova života za sve članove društva u kome živimo i radimo.

Untitled (2048 x 1359 px) - 1

Svakodnevna primena ESG pravila

Raiffeisen banka posvećena je ciljevima održivog razvoja i u svakom segmentu svog poslovanja trudi se da doprinese uštedi prirodnih resursa, odnosno smanjenju stepena zagađenja i očuvanju životne sredine.
Upravna zgrada Raiffeisen banke na Novom Beogradu u potpunosti je projektovana i izgrađena prema standardima održivog poslovanja za potrošnju električne energije kroz novi sistem osvetljenja i grejanja, a isti standard uvodimo i u mrežu naših filijala po čitavoj zemlji.
U cilju smanjenja CO2 emisija od poslovanja, Raiffeisen banka na svim lokacijama na kojima posluje u Srbiji koristi električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Unutar upravne zgrade svakodnevno se vrši separacija svih vrsta otpada za svrhe reciklaže. Na parkingu ispred zgrade nalazi se punjač za električna vozila, a elektronski uređaji u upotrebi su iz energetske A+++ klase. Dodatno, kompletno poslovanje Raiffeisen banke orijentisano je ka digitalizaciji svih procesa, što donosi značajna umanjenja u korišćenju papira u svakodnevnim aktivnostima. Naš plan je da naredni koraci u ESG aktivnostima donesu još širi spektar poduhvata kojima ćemo dodatno potvrditi opredeljenost za održivo i odgovorno poslovanje na tržištu Srbije.