Skip to main content
Untitled design - 1

Brzo. Lako. Mogućnost plaćanja na rate bez kamate.

Brzo i jednostavno plaćanje
Minimalna dokumentacija
3, 6 ili 12 rata
Plaćajte na rate kreditnom karticom Raiffeisen banke

Plaćajte na rate, bez kamate

Ovu karticu možete koristiti umesto čekova, dovoljno je samo da određenu kupovinu platite njome i u zavisnosti od utrošenog iznosa, plaćanje će se automatski podeliti na 3, 6 ili 12 rata. Svaka transakcija iznad RSD 5.000 (EUR 40) deli se na rate, dok se transakcije u manjem iznosu otplaćuju po revolving modelu.

Pogledajte detalje u sekciji „Najčešća pitanja“. 

Kupovina bilo kada i bilo gde uz kreditnu Visa karticu

Vaš novac, gde god i kad god Vam treba

VISA Revolving karticu možete da koristite za kupovinu na prodajnim mestima u zemlji i u inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu. Uz to, mesečnu članarinu za korišćenje VISA kreditne kartice banka počinje da naplaćuje po isteku roka od 3 meseca od aktivacije kartice.

Besplatno digitalno bankarstvo kao i plaćanje digitalnim novčanicim

Besplatno mobilno i internet bankarstvo, kao i obaveštenja.

Dobićete pristup aplikacijama za internet i mobilno bankarstvo kako biste pratili potrošnju i izmirivali rate bez odlaska u banku. U aplikaciji možete da vidite detalje kartice, odobreni i iskorišćeni kreditni limit, minimalni iznos zaduženja za
otplatu, datum dospeća. Kartice možete povezati i sa digitalnim novčanicima - Rai pay, Apple pay, Garmin pay

Šta je potrebno da znam pre apliciranja

Minimalni uslovi Da biste aplicirali, potrebno je da budete zaposleni ili penzioner, sa mesečnom zaradom/penzijom većom od 18.000 RSD. Ukoliko ste zaposleni, neophodno je da radite kod trenutnog poslodavca minimum 6 meseci. Potrebno je da imate bar 20 godina, a najviše 68 godina, u trenutku podnošenja zahteva.
Dinarski tekući račun u Raiffeisen banci Ukoliko nemate račun u Raiffeisen banci, biće vam otvoren u procesu ugovaranja kreditne kartice. Tekući račun je bez naknade održavanja u prvih 12 meseci, a zatim se plaća 150 RSD mesečno.
Izmirenje kreditne kartice Zaduženje po kartici možete da otplaćujete putem mobilne aplikacije Moja mBanka. Birate sami da li želite da otplatite minimalni ili veći iznos mesečnog zaduženja. Imajte u vidu da je neophodno da redovno izmirujete mesečnu ratu. Kašnjenje u otplati se evidentira u Kreditnom birou koji je dostupan svim bankama, što može dovesti do otežanog dobijanja kreditnih proizvoda u budućnosti (kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, kreditne kartice i drugih).

Pronađite najbližu filijalu i posetite nas!

Pogledajte spisak lokacija klikom na link ispod.

Reprezentativni primeri otplate

Reprezentativni primer otplate na rate bez kamate na dan 01.05.2022. 
Kupovina obavljena na 12 rata60.000 RSD
Iznos rate (60.000/12)5.000 RSD
Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne karticeMesečno 230 RSD
Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata5.000 + 230 = 5.230 RSD
Naknada za podelu na rate0 RSD
Reprezentativni primer za revolving model otplate (uz otplatu minimalne mesečne obaveze od 5%) na dan 01.05.2022. 
Iznos kupovine60.000 RSD
Minimalni iznos mesečne obaveze po izvodu (5% od ukupnog dospelog duga i mesečne naknade)3.014,50 RSD
Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne karticeMesečno 230 RSD
Visina godišnje nominalne kamatne stope29,40%
Visina godišnje efektivne kamatne stope 38.67%

Najčešća pitanja

Svaka transakcija iznad RSD 5.000 deli se na rate po sledećem ključu:

Kupovina u zemlji:

  • Iznos transakcije RSD 5.000 – 15.000 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije RSD 15.001 – 30.000 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije RSD 30.001+ deli se na 12 rata

Kupovina u inostranstvu:

  • Iznos transakcije EUR 40 – 130 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije EUR 130.01 – 250 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije EUR 250.01+ deli se na 12 rata

Sve transakcije manje od RSD 5.000 odnosno EUR 40 kao i sva podizanja gotovine nisu predmet podele na rate.

Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli se na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu.

Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

Dospele obaveze možete izmiriti putem mobilnog i internet bankarstva, na višenamenskim uređajima ili u filijali Raiffeisen banke kao i drugih poslovnih banaka. Dospele obaveze se mogu otplaćivati trajnim nalogom sa tekućeg računa koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem aplikacije ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste (ili delimičnog plaćanja iste) po dospeću, celokupan iznos dospele rate (ili neplaćeni deo dospele rate) će preći u revolving naplatu.

Svaka sledeća rata, koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubite privilegiju plaćanja rata bez kamate.