Skip to main content
Penzioneri uživaju na putovanju uz kredit Raiffeisen banke

Keš kredit za penzionere

Ako ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove.

Bez obaveze primanja penzije u Raiffeisen banci

Za odobravanje keš kredita za penzionere niste u obavezi da preusmerite svoju penziju u Raiffeisen banku.

Klikom na dugme ispod izračunajte ratu i pogledajte reprezentativne primere i uslove kredita

Smiling senior couple jogging in the park

Fiksna rata tokom celog perioda otplate

Tokom otplate kredita, rata ostaje fiksna i ne menja se, što Vama omogućava da unapred isplanirate svoje mesečne troškove, bez neprijatnih iznenađenja.

Kako aplicirati?

Šta morate da znate?

Vrsta kreditaDinarski gotovinski / Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
Iznos kreditaod 9.500 RSD do 1.200.000 RSD
Rok otplate kredita (u mesecima)12, 24, 36, 48, 60, 70
Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente14.00% godišnja, fiksna
DepozitBez depozita
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
Trošak menice50 RSD, fiksno
Naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
Provizija za obradu zahteva0.50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
Godišnja provizija za administriranje kredita0%
Provizija za prevremenu otplatu0%
Osiguranje života korisnika kredita – banka plaća premiju osiguranja života za korisnika kredita (prava koja korisniku pripadaju po osnovu osiguranja života prenose se na Banku).

Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

Naplata obaveza za klijente banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

Naplata obaveza za klijente banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

Reprezentativni primeri za penzionerski kredit (gotovinski kredit i kredita za refinansiranje obaveza) za klijente banke koji ne prenose penziju u banku i klijente koji primaju ili prenose penziju u Raiffeisen banku:
Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD1.200.000 RSD
Rok (u mesecima)707070
NKS (godišnja, fiksna)14.00%14.00%14.00%
Mesečna rata6.295 RSD12.590 RSD25.180 RSD
EKS na dan 02.04.2024. godine14.71%14.70%14.69%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate140.644 RSD281.289 RSD562.578 RSD
Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
Provizija za obradu zahteva1.493 RSD2.985 RSD5.970 RSD
Godišnja provizija za administriranje kredita0%0%0%
*U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.   

Naplata obaveza za klijente koji primaju penziju preko računa banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
Naplata obaveza za klijente koji ne primaju penziju preko računa banke se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

 

Osiguranje života korisnika kredita – banka plaća premiju osiguranja života za korisnika kredita (prava koja korisniku pripadaju po osnovu osiguranja života prenose se na Banku).

  • Penzioner
  • Minimalna mesečna penzija 20.000 RSD
  • Podnosilac ne sme biti mlađi od 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon

Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje života korisnika kredita – banka plaća premiju osiguranja života za korisnika kredita (prava koja korisniku pripadaju po osnovu osiguranja života prenose se na Banku)