Investicioni krediti

Investicioni kredit

Posebnu vrstu dugoročnog kredita predstavlja kredit za kupovinu ili izgradnju poslovnog prostora, kao i za kupovinu opreme. Izuzetnu pogodnost predstavlja produženi rok otplate do 120 meseci sa mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci, koji se odobrava u zavisnosti od konkretne namene i potrebe klijenta, a posebno je značajan kod velikih investicija.

Kreditna linija Evropske investicione banke

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB; www.eib.org) dostupni su krediti sa sledećim karakteristikama:

 • Finansirajte investicije i obrtni kapital, uz konkurentne kamatne stope
 • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
 • Na raspolaganju vam je finansiranje u RSD ili sa valutnom klauzulom ili u EUR, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju RS
 • Mogućnost otplate u mesečnim ratama, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda
 • Saznajte više

  EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom Republike Srbije kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:
  • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja manji od 250 (SME) na konsolidovanoj osnovi
  • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja veći od 250, a manji od 3.000 na konsolidovanoj osnovi