Investicioni krediti

Investicioni kredit

Posebnu vrstu dugoročnog kredita predstavlja kredit za kupovinu ili izgradnju poslovnog prostora, kao i za kupovinu opreme. Izuzetnu pogodnost predstavlja produženi rok otplate do 120 meseci sa mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci, koji se odobrava u zavisnosti od konkretne namene i potrebe klijenta, a posebno je značajan kod velikih investicija.

Kreditna linija Evropske investicione banke

 • Saznajte više
  • Korisnici kredita su preduzeća u skladu sa kriterijumima Evropske investicione banke

   Korisnici kredita su preduzeća u skladu sa kriterijumima Evropske investicione banke

   Rok Do 10 godina
   Iznos Do EUR 1.000.000
   Namena Za mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih:Ulaganja u materijalnu imovinu
   Ulaganja u nematerijalnu imovinu
   Obrtna sredstva na rok preko 2 godine
   Obezbeđenje menice firme, i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda
   zaloga na opremu ili vozila

    

  • Dokumenti