Krediti u saradnji sa Evropskim investicionim fondom EIF

Lakši pristup finansijskim sredstvima

Raiffeisen banka je sa Evropskim investicionim fondom (EIF) potpisala ugovor za garantnu šemu WB EDIF 4SME RESILIENCE namenjenu pružanju podrške malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana, a za deo programa koji se odnosi na takva preduzeća u Srbiji.

Cilj je da se malim privrednicima omogući lakši pristup finansijskim sredstvima, uz duže rokove otplate i smanjene zahteve za obezbeđenje kredita.

Kome je program namenjen?

Banka je korišćenje programa namenila klijentima, privrednim subjektima, koji su registrovani i osnovani na teritoriji Republike Srbije, i imaju najviše do 249 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi i maksimalno 5 miliona EUR godišnjih prihoda (u dinarskoj protivvrednosti).

Koji krediti se odobravaju u sklopu programa?

Krediti za obrtna sredstva

krediti za obrtna sredstva, sa rokom otplate od 37 do 48 meseci, uz grejs period do 6 meseci, po izboru klijenta.
Krediti se odobravaju u valuti RSD kao i sa valutnom klauzulom u EUR, sa maksimalnim iznosom izloženosti do 500.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti).

Krediti za investicije

krediti za investicije sa rokom otplate do 120 meseci uz moguć grejs period do 24 meseca, po izboru klijenta i učešće do 10% ili bez učešća.
Krediti se odobravaju u valuti RSD kao i sa valutnom klauzulom u EUR, sa maksimalnim iznosom izloženosti do 500.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti).

Program podrške Evropske unije

Finansijska sredstva na raspolaganju u ovom programu omogućena su kroz podršku Evropske unije u okviru WB EDIF Garancije za privredni oporavak koja će biti iskorišćena u odgovarajućoj zemlji Zapadnog Balkana. logo

  • Postupanje sa podacima o ličnosti korisnika

    Postupanje sa podacima o ličnosti korisnika kredita je regulisano u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka i dokumentima „Izjava EIF o zaštiti podataka krajnjeg primaoca” i  „EIB izjava o privatnosti“. Na osnovu važećih propisa o zaštiti podataka, oba navedena dokumenta mogu povremeno biti ažurirana ili zamenjena.