Krediti za motocikle, skutere i kvadove

Uživajte u onome što volite

Uz kredit koji Vam nudi Raiffeisen banka možete lako doći do novog motocikla, kvada ili skutera i uživati u svakodnevnoj vožnji
Ratu kredita možete smanjivati delilmičnim umanjenjem duga neograničen broj puta bez ikakvih troškova ili naknada!

Dodatne pogodnosti:
- bez troškova životnog osiguranja
- za kredite do 15.000 EUR bez zaloge i obaveznog kasko osiguranja
- bez troškova održavanja kredita

Šta morate da znate

 • Minimalni uslovi za kupovinu motocikla, skutera ili kvada

  • Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
  • Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja auto kredita do EUR  15.000 / RSD 1.750.000 

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”

  Kao instrument obezbeđenja kredita preko EUR 15.000/RSD 1.750.000 koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Zaloga
  • Kasko osiguranje vinkulirano na banku
 • Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kupovinu motocikla, skutera ili kvada

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

   

 • Uslovi kredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kreditaKredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/prenosom zarade/penzije na tekući račun kod Raiffeisen banke – promenljiva kamatna stopa
  Iznos kreditaod 1.000 EUR do 35.000 EUR
  Rok otplate kreditado 84 meseca
  Kamatna stopa3M EURIBOR + 6.90%, godišnja, promenljiva
  Učešće30%
  Interkalarna kamatna stopaNe obračunava se
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1,50% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna
  Godišnja provizija za Ne obračunava se
  administriranje kredita
  Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
 • Uslovi dinarskog kredita za kupovinu motocikala, skutera i kvadova, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kreditaKredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/prenosom zarade/penzije na tekući račun kod Raiffeisen banke - promenljiva kamatna stopa
  Iznos kreditaod 120.000 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 84 meseca
  Kamatna stopa3M BELIBOR + 6,50%, godišnja, promenljiva
  Ne obračunava se
  Interkalarna kamatna stopaNe obračunava se
  UčešćeNije obavezno
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1,50% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna
  Godišnja provizija za Ne obračunava se
  administriranje kredita
  Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
 • Reprezentativni primer za kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos profakture15.000 EUR25.000 EUR35.000 EUR
  Učešće4.500 EUR 7.500 EUR10.500 EUR
  Iznos kredita*10.500 EUR17.500 EUR24.500 EUR
  Rok (u mesecima)848484
  Nominalna kamatna stopa
  (godišnja, promenjiva)
  3M EURIBOR + 6,90%3M EURIBOR + 6,90%3M EURIBOR + 6,90%
  Mesečna rata177.85 EUR296.42 EUR414.99 EUR
  EKS (na dan 27.04.2023.)11,41%14,47%14,65%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate4.281,90 EUR7.136,78 EUR9.991,66 EUR
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Kasko osiguranjeBez osiguranja40.000 RSD60.000 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Provizija za obradu zahteva157,5%262,5 EUR367,5 EUR
  Provizija za administriranje0 EUR0 EUR0 EUR
  *Provizija za obradu zahteva.se pripisuje kreditu.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 27.04.2023. godine i iznosi 3,268%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos profakture1.800.000 RSD3.000.000 RSD3.500.000 RSD
  Učešće (nije obavezno)540.000 RSD900.000 RSD1.050.000 RSD
  Iznos kredita*1.240.000 RSD2.100.000 RSD2.450.000 RSD
  Rok (u mesecima)848484
  Nominalna kamatna stopa
  (godišnja, fiksna)
  3M BELIBOR + 6,50%3M BELIBOR +6,50%3M BELIBOR +6,50%
  Mesečna rata22.623,9837.706,64 RSD43.991,08 RSD
  EKS (na dan 27.04.2023.)13,52%16,19%16,19%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate621.514,32 RSD1.035.857,76 RSD1.208.500,72 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Kasko osiguranjeBez osiguranja40.000 RSD 60.000 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Provizija za obradu zahteva18.600 RSD31.500 RSD36.750 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *Provizija za obradu zahteva.se pripisuje kreditu.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 27.04.2023. godine i iznosi 5,57%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.