Krediti za obrtna sredstva

Krediti za opšte namene

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.

Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 60 meseci.

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.

 • Saznajte više
  • Kredit za opšte namene - Flexi Secured

   Kredit za opšte namene – flexy secured

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 60 meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* Do 8.25% +1M/3M BELIBOR** na godišnjem nivou
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Do 8.75%+ 1M/3M EURIBOR** na godišnjem nivou
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda na nepokretnost
   zaloga na opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

  • Reprezentativni primer

   Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, promenljiva kamatna stopa, obezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 60 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   4,5% + 3M BELIBOR, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke 250 RSD

    

   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.

   Overa založne izjave 10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR na svake 3 godine
   Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR na svake 3 godine
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – promenljiva kamatna stopa – obezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeći klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 60 60
   NKS (godišnja, promenljiva) 4.5%+3M BELIBOR*=6.02% 4.5%+3M BELIBOR * =6.02%
   Mesečna rata 16.666.67 RSD 16.666.67 RSD
   EKS* 10.86% 10.27%
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 157,522.03 RSD 157,522.03 RSD
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 10 EUR**
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 40 EUR*** godišnje = 200 EUR 40 EUR*** godišnje = 200 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** 200 EUR**
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD 660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
   *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 1.52%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.05.2022. godine
   ***Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ****Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

  • Reprezentativni primer sa valutnom klauzulom

   Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike, obezbedjen

   Valuta kredita EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kredita Do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 60 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5.25 % + 3M EURIBOR, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.

   Overa založne izjave 10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR na svake 3 godine
   Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR na svake 3 godine
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
   Reprezentativni primer  Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamatna stopa – obezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita EUR 25.000 EUR 25.000
   Rok (u mesecima) 60 60
   NKS (godišnja, promenljiva) 5.25%+3M EURIBOR*=4.825% 5.25%+3M EURIBOR*=4.825%
   Mesečna rata 416.67 EUR 416.67 EUR
   EKS* 6.75% 6,55%
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 3,156.32 EUR 3,156.32 EUR
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 250 EUR 250 EUR
   Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR*** 10 EUR***
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 40 EUR*** godišnje = 200 EUR 40 EUR*** godišnje = 200 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR*** 200 EUR***
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD 660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
   *Vrednost 3M Euribor-a na dan obračuna EKS-a iznosi -0.425%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.05.2022. godine
   ***Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ****Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

    

Obrtna sredstva bez čvrstog obezbeđenja

Iskustvo u poslovanju naučilo nas je da su poslovanju naših klijenata potrebni krediti koji se odobravaju po jednostavnoj i brzoj proceduri. Iz tog razloga smo malim preduzećima omogućili korišćenje neobezbeđenog kredita, odnosno kredita za obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja, koji preporučujemo klijentima za finansiranje obrtnih sredstava na 12 meseci. Prednost ovog kredita je u tome što je procedura odobravanja kredita brza, kratka i jednostavna, manji je obim potrebne dokumentacije, manji su eksterni troškovi kredita.

Kredit se odobrava u dinarima i dinarima sa valutnom klauzulom.

 • Saznajte Više
  • Neobezbeđen kredit

   Neobezbeđen kredit

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 36meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD Do 10.50% +1M/3M BELIBOR** na godišnjem nivou
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Do 8.75%+ 1M/3M EURIBOR** na godišnjem nivou
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

  • Reprezentativni primer sa valutnom klauzulom

   Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamata – neobezbedjen (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Valuta kredita EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 36 mesecI
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5,50% + 3m EURIBOR, promenljiva, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 10 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   • Bez dodatnih troškova
   Reprezentativni primer  Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamata – neobezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita EUR 10.000 EUR 10.000
   Rok (u mesecima) 36 36
   NKS (godišnja, promenljiva) 5,50%+3M EURIBOR = 5.083% 5,50%+3M EURIBOR = 5.083%
   Mesečna rata 277.78 EUR 277.78 EUR
   EKS* 6.86 % 6.36%
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 812.04 EUR 812.04 EUR
   Trošak menica 10 x 50 RSD=500 RSD 10 x 50 RSD=500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 100 EUR 100 EUR
   Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita 50 EUR 50 EUR
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD 660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
   *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi -0.417%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 12.05.2022. godine
   ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope

    

  • Reprezentativni primer

   Dinarski kredit  – promenljiva kamata – neobezbedjen (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 36 mesecI
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5% + 3M BELIBOR, promenljiva, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 10 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   • Bez dodatnih troškova
   Reprezentativni primer  Dinarski kredit  – promenljiva kamata – neobezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 36 36
   NKS (godišnja, promenljiva) 5%+3M BELIBOR = 6.52% 5%+3M  BELIBOR = 6.52%
   Mesečna rata 27.777,78 RSD 27.777,78 RSD
   EKS* 8.52 % 7.93 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 104,163.91 RSD 104,163.91 RSD
   Trošak menica 10 x 50 RSD=500 RSD 10 x 50 RSD=500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita 5.000 RSD 5.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 660 RSD 660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
   *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 1.52%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 12.05.2022. godine
   ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope