Ulažite u biznis uz fleksibilan plan otplate kredita

Planirajte razvoj uz Domaćinski kredit

Domaćinski kredit prilagođen je potrebama vlasnika agrobiznisa, moguće je menjati plan otplate kredita u skladu sa planovima razvoja agrobiznisa, promenama na tržištu i profitu koji je cikličan i specifičan u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Izmene planova otplate su moguće jednom godišnje:

  • smanjenje ili povećanje rate do 30%
  • pauziranje plaćanja jedne ili više rata u ukupnom trajanju do 12 meseci
  • produženje ili skraćenje ročnosti kredita

Uslovi kredita

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR

Grejs period

Do 12 meseci

Rok otplate

U zavisnosti od namene. Inicijalna ročnost kredita je od 36 do 120 meseci

Otplata

Mesečna, tromesečna, šestomesečna ili godišnja

Valuta

U dinarima, u dinarima indeksiran u evrima ili devizni (u EUR)

Podnesite zahtev za kredit onlajn

Popunite kratku elektronsku formu klikom na dugme u nastavku i onlajn podnesite zahtev za Domaćinski kredit.

Bićete kontaktirani u najkraćem roku.