Uživo ili onlajn! Keš kredit za 30 minuta.

Bez obaveze primanja zarade kod nas

Da biste podneli zahtev za keš kredit naše banke, nije neophodno da primate zaradu kod nas. Postarali smo se da procedura za dobijanje kredita bude maksimalno pojednostavljena za naše nove i postojeće klijente.

Povoljnija kamatna stopa uz obavezan prenos zarade

Povoljna kamatna stopa u velikoj meri će olakšati Vašu otplatu kredita i pomoći Vam da realizujete sve Vaše planove.

Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kreditaDinarski gotovinski kredit – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa3M BELIBOR + 9,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva2,0% od kreditiranog iznosa, jednokratno, unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti**Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).
 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kredita
  Dinarski gotovinski kredit – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa3M BELIBOR + 7,70%, godišnja, promenljiva
  Kamatna stopa u slučaju da klijent ne ispoštuje ugovornu obavezu*3M BELIBOR + 9,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno, unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti***Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  * Klijent, korisnik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.
  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada.
  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit – fiksna kamatna stopa
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa12.50%, godišnja, fiksna
  Kamatna stopa u slučaju da klijent ne ispoštuje ugovornu obavezu*14.50%, godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0.50% od kreditiranog iznosa, jednokratno, unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita0%
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti***Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4.13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0.106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu0%
  *Klijent, korisnik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke
  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada
  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije)

   

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita* 300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 9,70%,3M BELIBOR + 9,70%,3M BELIBOR + 9,70%,
  Mesečna rata6.519 RSD13.038 RSD54.326 RSD
  EKS (na dan 04.04.2024.)20.62%20.04%19.60%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**159.806 RSD319.610 RSD1.331.709 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva5.882 RSD11.765 RSD49.020 RSD
  Provizija za administriranje0%0%0%
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 04.04.2024. godine i iznosi 5.69%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%
  Mesečna rata6.198 RSD12.396 RSD51.649 RSD
  EKS (na dan 04.04.2024.)17.50%16.93%16.50%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**136.864 RSD273.727 RSD1.140.528 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD 103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.493 RSD2.986 RSD12.438 RSD
  Provizija za administriranje0%0%0%
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 04.04.2024. godine i iznosi 5.69%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%3M BELIBOR + 7,70%
  Mesečna rata6.198 RSD12.396 RSD51.649 RSD
  EKS (na dan 04.04.2024.)16.41%16.38%16.36%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**136.864 RSD273.727 RSD1.140.528 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.493 RSD2.985 RSD12.438 RSD
  Provizija za administriranje0%0%0%
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 04.04.2024. godine i iznosi 5.69%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca


 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)12.50%12.50%12.50%
  Mesečna rata6.058 RSD12.116 RSD50.481 RSD
  EKS (na dan 02.04.2024.)16.45%15.88%15.45%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**127.065 RSD254.129 RSD1.058.870 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun***150 RSD150 RSD150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.493 RSD2.985 RSD12.438 RSD
  Provizija za administriranje0%0%0%
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate
  ***Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)12.50%12.50%12.50%
  Mesečna rata6.058 RSD12.116 RSD50.481 RSD
  EKS (na dan 02.04.2024.)15.36%15.34%15.32%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**127.065 RSD254.129 RSD1.058.870 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.493 RSD2.985 RSD12.438 RSD
  Provizija za administriranje0%0%0%
  *U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate
 • Minimalni uslovi

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme *
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za
   kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

   

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kredit za refinansiranjeKreditna kartica