Ista rata, i još keša

Fali vam keš? Razumemo Vas. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu.

Možete da dobijete i više keša

Možemo da Vam odobrimo i dodatni keš, da biste mogli bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku.

Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom, čiji kredit želite da refinansirate, preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa promenljivom stopom

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 94 meseca
  Kamatna stopa6M BELIBOR + 7,60%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246
  Trošak menice50
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahtevaNe obračunava se
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *U skladu sa preporukom NBS-e, ovim modelom kredita klijent može refinansirati gotovinske i potrošačke kredite u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama ukoliko su odobreni do 18.03.2020. godine.
  Krediti se odobravaju isključivo u visini obaveza koje se refinansiraju. Zahtev za kredit možete podneti zaključno sa 31.12.2021. godine.

  **Navedena nakanda se obračunava za klijente koji nemaju od ranije otvoren Dinarski tekući račun.
  Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 din.
  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju.

  Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.
 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa fiksnom stopom

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 94 meseca
  Kamatna stopa10,95% godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246
  Trošak menice50
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahtevaNe obračunava se
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *U skladu sa preporukom NBS-e, ovim modelom kredita klijent može refinansirati gotovinske i potrošačke kredite u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama ukoliko su odobreni do 18.03.2020. godine.
  Krediti se odobravaju isključivo u visini obaveza koje se refinansiraju. Zahtev za kredit možete podneti zaključno sa 31.12.2021. godine.
  **Navedena nakanda se obračunava za klijente koji nemaju od ranije otvoren Dinarski tekući račun.
  Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 din.
  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju.

  Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.
 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa6M BELIBOR + 6,70%, godišnja, promenljiva
  Kamatna stopa u slučaju da klijent  ne ispoštuje ugovornu obavezu**6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun***150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0% zaključno sa 31.10.2021.godine
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti****Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *Ovim modelom kredita, klijent korisnik kredita može refinasirati obaveze u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama uz obavezan prenos/prijem zarade/penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke i prijem te zarade / penzije na taj račun za sve vreme važenja ugovora.

  ** Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.

  ***Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 din.

  ****Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).
  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju.

  Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.
 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije

  Vrsta kredita*Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kreditado 70 meseci
  Kamatna stopa6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopaU visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
  Trošak menice50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0% zaključno sa 31.10.2021.godine
  Godišnja provizija za administriranje kreditaNe obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti***Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  *Ovim modelom kredita, klijent, korisnik kredita može da refinansiranje obaveza u Raiffeisen banci i /ili drugim bankama bez obaveze da zaradu /penziju prima na tekući račun kod Raiffeisen banke
  **Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 din.
  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).
  ****Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).
  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju.

  Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa promenljivom stopom

  Iznos kredita 300.000 RSD 600.000 RSD 2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)949494
  Nominalna kamatna stopa
  (godišnja, promenljiva)
  6M BELIBOR + 7,60%6M BELIBOR + 7,60%6M BELIBOR + 7,60%
  Mesečna rata4.408 RSD8.816 RSD36.734 RSD
  EKS (na dan 21.09.2021.)9,06%9,05%9,03%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate*115.080 RSD230.160 RSD959.003 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 21.09.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa fiksnom stopom

  Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)949494
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)10,95%10,95%10,95%
  Mesečna rata4.767 RSD9.534 RSD39.727 RSD
  EKS (na dan 21.09.2021.)11,56%11,54%11,53%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate*149.033 RSD298.066 RSD1.241.941 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem zarade/penzije

  Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)949494
  Nominalna kamatna stopa
  (godišnja, fiksna)
  10,95%10,95%10,95%
  Mesečna rata4.767 RSD9.534 RSD39.727 RSD
  EKS (na dan 21.09.2021.)11,56%11,54%11,53%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate*149.033 RSD298.066 RSD1.241.941 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 21.09.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prenos zarade/penzije

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)6M BELIBOR + 6,70%,6M BELIBOR + 6,70%6M BELIBOR + 6,70%
  Mesečna rata5.344 RSD10.687 RSD44.531 RSD
  EKS (na dan 07.07.2021.)10,87%10,30%9,86%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**75.679 RSD151.357 RSD630.654 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva0  RSD0  RSD0  RSD
  Provizija za administriranje0  RSD0  RSD0  RSD
  * U kreditirani iznos je uključena je premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 21.09.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/ prenosa zarade/penzije

  Iznos kredita*300.000 RSD600.000 RSD2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)6M BELIBOR + 8,70%,6M BELIBOR + 8,70%6M BELIBOR + 8,70%
  Mesečna rata5.639 RSD11.279 RSD46.994 RSD
  EKS (na dan 07.07.2021.)13,10%12,53%12,10%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**96.786 RSD193.574 RSD806.556 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)12.390 RSD24.780 RSD103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva0 RSD0 RSD0 RSD
  Provizija za administriranje0 RSD0 RSD0 RSD
  * U kreditirani iznos je uključena je premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 21.09.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
 • Minimalni uslovi

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
  7. Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku
 • Dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

   

  Ukoliko nisu ispunjeni neophodni uslovi za podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu, potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKreditna kartica