Keš kredit za penzionere

Ako ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska
sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove.

Bez obaveze primanja penzije u Raiffeisen banci

Za odobravanje keš kredita za penzionere niste u obavezi da preusmerite svoju penziju u Raiffeisen banku.

Fiksna rata tokom celog perioda otplate

Tokom otplate kredita, rata ostaje fiksna i ne menja se, što Vama omogućava da unapred isplanirate svoje mesečne troškove, bez neprijatnih iznenađenja.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski / Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
  Iznos kredita

  od 9.500 RSD do 1.200.000 RSD

  Rok otplate kredita (u mesecima)

  12, 24, 36, 48, 60, 72, 82

  Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente

  13,75% godišnja, fiksna

  Depozit

  Bez depozita

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

  246 RSD, fiksno

  Trošak menice

  50 RSD, fiksno

  Naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun

  150 RSD, mesečno

  Provizija za obradu zahteva

  2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

  Godišnja provizija za administriranje kredita

  0,5% od ostatka duga

  Provizija za prevremenu otplatu

  Ne obračunava se

  Naplata obaveza za klijente banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
  Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

 • Reprezentativni primer

  Reprezentativni primeri gotovinskog kredita i kredita za refinansiranje obaveza za klijente banke:

   

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 82 82 82
  NKS (godišnja, fiksna) 13,75% 13,75% 13,75%
  Mesečna rata 5.662 RSD 11.324 RSD 22.648 RSD
  EKS na dan 01.12.2019. godine 15,77% 15,75% 15,74%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 164.285 RSD 328.570 RSD 657.141 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 8.029 RSD 16.058 RSD 32.117 RSD
  Provizija za administriranje  5.168 RSD 10.335 RSD 20.671 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena je provizija za obradu zahteva.

   


   

  Reprezentativni primeri gotovinskog kredita i kredita za refinansiranje obaveza za ostale klijente:

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 82 82 82
  NKS (godišnja, fiksna) 13,75% 13,75% 13,75%
  Mesečna rata 5.662 RSD 11.324 RSD 22.648 RSD
  EKS na dan 01.12.2019. godine 16,79% 16,26% 16,00%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 164.285 RSD 328.570 RSD 657.141 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 8.029 RSD 16.058 RSD 32.117 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Provizija za administriranje 5.168 RSD 10.335 RSD 20.671 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena je provizija za obradu zahteva.

 • Minimalni uslovi

  1. Penzioner
  2. Minimalna mesečna penzija 20.000 RSD
  3. Podnosilac ne sme biti mlađi od 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita,
  4. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci,
  5. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje života korisnika kredita – banka plaća premiju osiguranja života za korisnika kredita (prava koja korisniku pripadaju po osnovu osiguranja života prenose se na Banku)
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko ste klijent banke, potrebno je:

   

  Ukoliko niste klijent banke, potrebno je:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit