Keš kredit za penzionere

Ako ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska
sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove.

Bez obaveze primanja penzije u Raiffeisen banci

Za odobravanje keš kredita za penzionere niste u obavezi da preusmerite svoju penziju u Raiffeisen banku.

Fiksna rata tokom celog perioda otplate

Tokom otplate kredita, rata ostaje fiksna i ne menja se, što Vama omogućava da unapred isplanirate svoje mesečne troškove, bez neprijatnih iznenađenja.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita

  Vrsta kreditaDinarski gotovinski / Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
  Iznos kreditaod 9.500 RSD do 1.200.000 RSD
  Rok otplate kredita (u mesecima)12, 24, 36, 48, 60, 70
  Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente14,50% godišnja, fiksna
  DepozitBez depozita
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice 50 RSD, fiksno
  Naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva0,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

  Naplata obaveza za klijente banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
  Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

 • Reprezentativni primer

  Reprezentativni primeri gotovinskog kredita i kredita za refinansiranje obaveza za klijente banke:
  Iznos kredita* 300.000 RSD600.000 RSD1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  NKS (godišnja, fiksna)14,50%14,50%14,50%
  Mesečna rata6.407 RSD12.814 RSD25.628 RSD
  EKS na dan 24.01.2024. godine15,67%15,65%15,64%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate146.988 RSD293.976 RSD587.952 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.500 RSD3.000 RSD6.000 RSD
  Godišnja provizija za administriranje kredita0 RSD 0 RSD 0 RSD
  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.

  Reprezentativni primeri gotovinskog kredita i kredita za refinansiranje obaveza za ostale klijente:
  Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima)707070
  NKS (godišnja, fiksna)14,50%14,50%14,50%
  Mesečna rata6.407 RSD12.814 RSD25.628 RSD
  EKS na dan 24.01.2024. godine16,74%16,18%15,90%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate146.988 RSD293.976 RSD587.952 RSD
  Trošak menice50 RSD50 RSD50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
  Provizija za obradu zahteva1.500 RSD3.000 RSD6.000 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD150 RSD150 RSD
  Godišnja provizija za administriranje kredita0 RSD0 RSD0 RSD
  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.

 • Minimalni uslovi

  1. Penzioner
  2. Minimalna mesečna penzija 20.000 RSD
  3. Podnosilac ne sme biti mlađi od 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  4. Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje života korisnika kredita – banka plaća premiju osiguranja života za korisnika kredita (prava koja korisniku pripadaju po osnovu osiguranja života prenose se na Banku)
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko ste klijent banke, potrebno je:

   

  Ukoliko niste klijent banke, potrebno je:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit