Otvorite vrata
budućnosti

Uz stambeni kredit Raiffeisen banke rešite svoje stambeno pitanje i obezbedite sebi i svojoj porodici sigurnost sopstvenog doma.

Ukoliko želite da zakažete video sastanak sa našim specijalistom za stambene kredite, kliknite ispod

Obezbedite svojoj porodici sigurnu budućnost

Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

Izaberite kredit prema svojim potrebama

Ako se opredelite za fiksnu kamatu, uz stambeni kredit Raffeisen banke imaćete istu kamatu tokom celog perioda otplate, do 30 godina. Na raspolaganju Vam je i kredit sa varijabilnom kamatom, a naši savetnici za stambene kredite pomoći će Vam da se opredelite za optimalan model kredita.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Iznos kredita10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa*od 4,50% godišnja, fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.*4,50 % za rok otplate od 72 do 120 meseci;
  4,80% za rok otplate od 121 do 180 meseci;
  4,85% za rok otplate od 181 do 360 meseci;
  Klijenti sa prosečnom mesečnom zaradom/penzijom od 18.000 RSD od 50.000 RSD (zbirno se posmatraju primanja podnosioca i saduznika) mogu aplicirati samo za stambene kredite sa fiksnom stopom.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok180
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, fiksna4,80%
  EKS (na dan 16.08.2022. godine)5,68%
  Mesečna rata234,12 EUR
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 12.205,60 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD
  *U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.
  **Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.
 • Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Iznos kredita10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa*3M EURIBOR + 3,24% godišnja, promenljiva
  Visina marže od 3,24% je fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice50,00 RSD, fiksno
  Naknada za vodjenje tekućeg računa150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.
  *Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva2,68% (3M EURIBOR* + 3,24%)
  EKS (na dan 14.01.2022. godine)3,28%
  Mesečna rata121,32 EUR
  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 14.01.2021. godine i iznosi -0,563%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 13.715,36 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD.
  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.
  ***Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.
 • Obezbeđenje kredita

  • Založno pravo – hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini
  • Osiguranje nekretnine na kojoj se konstituiše hipoteka na građevinsku vrednost, od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom polise u korist Banke
  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta” potpisana od strane korisnika kredita/sadužnika
  • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita, sa vinkulacijom u korist Banke je:
   • opciono obezbeđenje do 65 godina starosti korisnika kredita u momentu otplate poslednje rate
   • obavezno obezbeđenje,  ukoliko je maksimalna starost korisnika kredita u trenutku dospeća poslednje rate preko 65 godina, a maksimalno do 70 godina

  Raiffeisen banka u saradnji sa UNIQA životnim osiguranjem a.d.o izdaje polise osiguranja nepokretnosti i životnog osiguranja.

 • Minimalni uslovi za dobijanje kredita

  • Otvoren dinarski tekući račun kod Raiffeisen banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada/penzija
  • Minimalna mesečna neto zarada/penzija 18.000 RSD
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i:
   • maksimum do 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita uz obaveznu vinkulaciju polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke ili
   • maksimum do 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita bez vinkulacije polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke
  • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon
  • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKredit za refinansiranje