Otvorite vrata
budućnosti

Uz stambeni kredit Raiffeisen banke rešite svoje stambeno pitanje i obezbedite sebi i svojoj porodici sigurnost sopstvenog doma.

Ukoliko želite da zakažete video sastanak sa našim specijalistom za stambene kredite, kliknite ispod

Obezbedite svojoj porodici sigurnu budućnost

Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

Izaberite kredit prema svojim potrebama

Uz stambeni kredit Raffeisen banke možete imati fiksnu kamatu prvih 60 meseci otplate kredita, a nakon tog perioda nastaviti otplatu po promenljivoj kamatnoj stopi, do kraja otplate kredita. Na raspolaganju Vam je i kredit sa varijabilnom kamatom tokom celog perioda otplate kredita, a naši savetnici za stambene kredite pomoći će Vam da se opredelite za model kredita koji je najoptimalniji za Vas.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

  Iznos kredita*10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita/ interkalarna kamatna stopa6,45% godišnja, fiksna
  Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita**3M EURIBOR + 3,45% promenljiva, godišnja
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246 RSD, fiksno
  Trošak menice50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.
  **Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od prvih 60 meseci otplate kredita, a nakon toga svakog trećeg meseca.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita, godišnja, fiksna6,45%
  Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita, godišnja, promenljiva(6,465%) 3M Euribor + 3,45%
  EKS (na dan 31.03.2023. godine)7,21%
  Mesečna rata188,64 EUR do 31.03.2028.
  188,90 EUR od 30.04.2028.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 37.993,78 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD.
  Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.03.2023. godine i iznosi 3,015%.
  *U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.
  **Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Iznos kredita*10.000 EUR – 200.000 EUR
  UčešćeMinimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplateod 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**3M EURIBOR + 3,45% godišnja, promenljiva
  Visina marže od 3,45% je fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice50,00 RSD, fiksno
  Naknada za vodjenje tekućeg računa150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranjaOpciono
  Provizija za prevremenu otplatuNe obračunava se
  Način otplate kreditaTrajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta-Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke
  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.
  **Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.
 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok360
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva6,465% (3M EURIBOR* + 3,45%)
  EKS (na dan 31.03.2023. godine)7,21%
  Mesečna rata188,93 EUR
  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.03.2023. godine i iznosi 3,015%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 38.020,19 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD.
  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.
  ***Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.
 • Obezbeđenje kredita

  • Založno pravo – hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini
  • Osiguranje nekretnine na kojoj se konstituiše hipoteka na građevinsku vrednost, od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom polise u korist Banke
  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta” potpisana od strane korisnika kredita/sadužnika
  • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita, sa vinkulacijom u korist Banke je:
   • opciono obezbeđenje do 65 godina starosti korisnika kredita u momentu otplate poslednje rate
   • obavezno obezbeđenje,  ukoliko je maksimalna starost korisnika kredita u trenutku dospeća poslednje rate preko 65 godina, a maksimalno do 70 godina

  Raiffeisen banka u saradnji sa UNIQA životnim osiguranjem a.d.o izdaje polise osiguranja nepokretnosti i životnog osiguranja.

 • Minimalni uslovi za dobijanje kredita

  • Otvoren dinarski tekući račun kod Raiffeisen banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada/penzija
  • Minimalna mesečna neto zarada/penzija 18.000 RSD
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i:
   • maksimum do 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita uz obaveznu vinkulaciju polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke ili
   • maksimum do 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita bez vinkulacije polise životnog osiguranja u korist Raiffeisen banke
  • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon
  • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKredit za refinansiranje