Digitalne usluge

Raiffeisen banka svojim poslovnim korisnicima nudi širok spektar digitalnih usluga, poput elektronskog bankarstva i mobilnog bankarstva.

Raiffeisen OnLine internet bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i on-line uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža Raiffeisen Online

   • dinarska i devizna plaćanja
   • on-line pregled stanja, prometa i izvoda po računima (sa arhivom naloga i izvoda)
   • pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun
   • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • zahtev za potvrdama o izvršenim plaćanjima
   • Rad sa HoV
  • Prednosti korišćenja sistema Raiffeisen Online

   • On-line stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa Bankon 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • Neophodna oprema za Raiffeisen Online

   • Računar sa internet pristupom
   • USB token/smart kartica sa elektronskim srtifikatom
   • Čitač smart kartice
  • Raiffeisen Online koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva! Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka. Kao mere sigurnosti koriste se:

    

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam
   • Password politika
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta

   Bezbednosna pravila za upotrebu RaiffeisenOnLine

  • Potrebna dokumentacija za pristup Raiffeisen Online

Vaša internet prodavnica

Jednostavno i efikasno nudite vašu robu i usluge 24h, 7 dana u nedelji, bez obzira gde su vam kupci. Naplatu možete vršiti čak i online – platnim karticama.

Napravili smo platformu uzimajući u obzir mala i velika preduzeća, i više od toga, naši eksperti će vam pomoći kako da ispunite vaše prodajne ciljeve ili implementirate posebne funkcionalnosti.

Za vise informacija KLIKNITE OVDE.

Halcom E-bank elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera na svom računaru, obavlja platni promet brzo, jednostavno i efikasno.