Krediti za obrtna sredstva

Krediti za opšte namene

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja. Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 60 meseci.Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja. Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 60 meseci.

 • Saznajte više
  • Kredit za opšte namene - Flexi Secured

   Kredit za opšte namene – flexy secured

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 60 meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* Od 2,25% + 3M Belibor do 5% + 3M Belibor na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor do 6% + 6M Euribor* na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda na nepokretnost
   zaloga na opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

Dinarski sa fiksnom kamatom

Iz bogate kreditne ponude posebno izdvajamo dinarski kredit bez valutne klauzule, koji se odobrava klijentima na rok do 36 meseci i sa fiksnom kamatnom stopom. Ovakav tip kreditiranja omogućuje nesmetano upravljanje tekućom likvidnošću, bez rizika izazvanog kursnim razlikama.

 • Saznajte više
  • Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

   Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

   Iznos kredita do RSD 100.000.000*
   Period otplate do 36meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* Od 2,25% + 3M Belibor do 5% + 3M Belibor na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa Od 6% do 12% na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obavezno obezbeđenje menice firme, i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda
   zaloga na opremu ili vozila
   Dodatno obezbeđenje jemstvo drugog pravnog lica, hipoteka I reda na nepokretnost, zaloga na opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

Obrtna sredstva bez čvrstog obezbeđenja

Iskustvo u poslovanju naučilo nas je da su poslovanju naših klijenata potrebni krediti koji se odobravaju po jednostavnoj i brzoj proceduri. Iz tog razloga smo malim preduzećima omogućili korišćenje neobezbeđenog kredita, odnosno kredita za obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja, koji preporučujemo klijentima za finansiranje obrtnih sredstava na 12 meseci. Prednost ovog kredita je u tome što je procedura odobravanja kredita brza, kratka i jednostavna, manji je obim potrebne dokumentacije, manji su eksterni troškovi kredita.

Kredit se odobrava u dinarima i dinarima sa valutnom klauzulom.

 • Saznajte Više
  • Neobezbeđen kredit

   Neobezbeđen kredit

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 36meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* od 3% + 1M Belibor do 7% + 6M Belibor, na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom od 3,5% + 1M Euribor do 6% + 6M Euribor **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti