Lakše upravljajte svakodnevnim troškovima

Okvirni krediti

Okvirna linija Vam može pomoći da što lakše upravljate svojim svakodnevnim troškovima, dok istovremeno pomaže rastu Vašeg poslovanja. Ovaj model kreditiranja posebno pogoduje preduzećima kojima su istovremeno potrebni i krediti i garancije i akreditivi.

Okvirna linija za mala preduzeća funkcioniše na revolving pricipu i u okviru perioda važenja sredstva se mogu više puta povući i vratiti ili obezbediti garancije koje imaju kraće rokove važenja (kao što je slučaj sa licitacionim, avansnim, činidbenim ili ostalim garancijama).

 • Saznajte više
  • Detalji o kreditu

   OKVIRNI KREDIT za mala preduzeća

   Iznos kredita Od 5.000 EUR do 1.000.000*
   Period otplate do 36 meseci
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 2,75% + 1M Belibor do 7% + 1M Belibor, na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor do 6% + 1M Euribor, na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
   hipoteka i reda
   zaloga za opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

   **u zavisnosti od roka otplate

  • Potrebna dokumentacija