Paketi za preduzetnike

Preduzetnik paket

Potreban Vam je paket koji sadrži osnovne bankarske usluge jer želite da Vaše poslovanje bude jednostavno? Ovaj paket će Vam upravo to i pružiti, i više od toga!

Iskoristite prednosti mobilne Moja mBanka i web aplikacije Moja eBanka  tako što ćete uštediti novac na izvršavanju naloga platnog prometa i iskoristiti povoljniju tarifu u domaćem i međunarodnom platnom prometu

Naknada za vođenje Preduzetnik paketa usluga iznosi 500 RSD mesečno.

Za sve dodatne informacije, posetite najbližu ekspozituru ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 011/ 3202-100.

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Platni računi (dinarski i devizni tekući račun preduzetnika)

   Platni računi u Raiffeisen banci omogućavaju obavljanje sledećih usluga*:

   • bezgotovinski prenos novčanih sredstava,
   • prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun,
   • konkurentne naknade,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara.

   *Usluge se tarifiraju u skladu sa Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa za preduzetnike.

   Pregled tarifa banke za usluge platnog prometa za korisnike Preduzetnik paketa možete pogledati ovde

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Elektronsko i mobilno bankarstvo

   Kao korisnik PREDUZETNIK paketa, ostvarujete pravo na besplatno korišćenje Moja mBanka Biznis i Moja eBanka Biznis aplikacije.

    

   Više o sistemima mobilnog i elektronskog  bankarstva:

   Mobilno bankarstvo – Raiffeisen banka a.d. Beograd
   Elektronsko bankarstvo

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

    

   Prednosti korišćenja mobilnog bankarstva su: troškovi naloga realizovanih putem aplikacije Moja mBanka su znatno niži u odnosu na paprine naloge, u svako vreme I na svakom mestu korisnik može da proveri stanje i promet, obezbeđen je visok stepen sigurnosti upotrebom tokena, informacije o najbližoj ekspozituri iIi bankomatu Raiffeisen banke, aktuelne ponude na početnoj strani, notifikacija o stanju sredstava na računu.

  • DinaCard Business debitna kartica

   DinaCard Business debitna kartica se može koristiti za:

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluga u zemlji.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji.

   DinaCard Business debitna kartica je bez godišnje članarine za korišćenje, bez obzira na broj izdatih kartica.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Mastercard Business debitna kartica se može koristiti za:

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banka u zemlji i inostranstvu, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji i inostranstvu,

   U okviru Preduzetnik paketa ne naplaćuje se godišnja članarina za korišćenje jedne dodatne Mastercard Business debitne kartice.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu

   Raiffeisen banka omogućava prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu trgovca (POS terminalu) u cilju plaćanja robe i usluga, korišćenjem platnih kartica ili mobilnog telefona.

   Korisnici Preduzetnik paketa dobijaju povoljniju naknadu za prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS-u) u odnosu na naknade koje važe za klijente koji nisu korisnici paketa.

   Detaljnije o prednostima korišćenja POS terminala preko Raiffeisen banke pogledajte ovde.

  • Dostava izvoda po računu putem i-mejla

   Raiffeisen banka korisnicima paketa usluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • SMS / i-mejl o blokadi i deblokadi

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Zahtev za otvaranje Preduzetnik paketa

Preduzetnik Plus paket

Vodite dinamičan biznis i potrebno Vam je da Vas banka prati u korak? Mi znamo da je našim klijentima – preduzetnicima, vreme dragoceno, kao i da poslove često obavljaju van kancelarije. Zato smo ponudili Preduzetnik plus paket, koji pored usluga uključenih u Preduzetnik paket, nudi i uslugu elektronskog bankarstva, RaiffeisenOnLine. Uštedećete novac na nalozima platnog prometa, ali i obezbediti dodatne pogodnosti u vidu produženog vremena za obavljanje platnog prometa.

Naknada za vođenje Preduzetnik Plus paketa usluga iznosi 900 RSD mesečno.

Za sve dodatne informacije, posetite najbližu ekspozituru ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 011/3202-100.

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Platni računi (dinarski i devizni tekući račun preduzetnika)

   Platni računi u Raiffeisen banci omogućavaju obavljanje sledećih usluga*:

   • bezgotovinski prenos novčanih sredstava,
   • prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun,
   • konkurentne naknade,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara.

   *Usluge se tarifiraju u skladu sa Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa za preduzetnike.

   Pregled tarifa banke za usluge platnog prometa za korisnike Preduzetnik plus paketa možete pogledati ovde

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik PREDUZETNIK PLUS paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva ili na besplatnu godišnju pretplatu za Halcom i besplatno korišćenje aplikacije Moja eBanka Biznis, izbor je na Vama!

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   Elektronsko bankarstvo
   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem I međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Mobilno bankarstvo „Moja mBanka“

   Naša mobilna aplikacija preduzetnicima omogućava jednostavno obavljanje bezgotovinskih dinarskih transakcija putem mobilnog telefona, bez dolaska u banku. Putem „Moja mBanka” aplikacije, omogućen je takođe i 24/7 uvid u stanje i promet po platnim računima, a dostupne su i kursna lista, spisak lokacija filijala i ekspozitura.

   Više o sistemu mobilnog bankarstva:

    

   Mobilno bankarstvo – Raiffeisen banka a.d. Beograd

    

   Prednosti korišćenja mobilnog bankarstva su: troškovi naloga realizovanih putem aplikacije Moja mBanka su znatno niži u odnosu na paprine naloge, u svako vreme I na svakom mestu korisnik može da proveri stanje i promet, obezbeđen je visok stepen sigurnosti upotrebom tokena, informacije o najbližoj ekspozituri iIi bankomatu Raiffeisen banke, aktuelne ponude na početnoj strani, notifikacija o stanju sredstava na računu.

  • DinaCard Business debitna kartica

   DinaCard Business debitna kartica se može koristiti za:

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluge u zemlji.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji.

   DinaCard Business debitna kartica je bez godišnje članarine za korišćenje, bez obzira na broj izdatih kartica.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Mastercard Business debitna kartica se može koristiti za:

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banka u zemlji i inostranstvu, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji i inostranstvu.

   U okviru Preduzetnik plus paketa ne naplaćuje se godišnja članarina za korišćenje jedne dodatne Mastercard Business debitne kartice.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu

   Raiffeisen banka omogućava prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu trgovca (POS terminalu) u cilju plaćanja robe i usluga, korišćenjem platnih kartica ili mobilnog telefona.

   Korisnici Preduzetnik plus paketa dobijaju povoljniju naknadu za prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS-u) u odnosu na naknade koje važe za klijente koji nisu korisnici paketa.

   Detaljnije o prednostima korišćenja POS terminala preko Raiffeisen banke pogledajte ovde.

  • Dostava izvoda po računu putem i-mejla

   Raiffeisen banka korisnicima paketa usluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • SMS / i-mejl o blokadi i deblokadi

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati/ blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Zahtev za otvaranje Preduzetnik Plus paketa

Gold paket

Želite maksimum od bankarskog paketa jer smatrate da Vaš biznis zaslužuje Premium tretman? Nudimo Vam Gold paket usluga za preduzetnike koji, pored svih pogodnosti korišćenja proizvoda i usluga uključenih u Preduzetnik plus paket, omogućava i povoljniju tarifu naknada banke za usluge platnog prometa, kao i mogućnost korišćenja dozvoljenog prekoračenja računa uz povoljniju naknadu za obradu zahteva.

Naknada za vođenje Gold paketa usluga iznosi 1.500 RSD mesečno.

Za sve dodatne informacije, posetite najbližu ekspozituru ili pozovite naš Kontakt centar na broj telefona 011/3202-100.

 • Usluge u okviru paketa i dokumentacija
  • Povoljnija tarifa naknada banke za usluge platnog prometa

   Korisnici Gold paketa, pored niza drugih pogodnosti, dobijaju povoljniju tarifu naknada banke za usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa u odnosu na tarifu van paketa*.

  • Dozvoljeno prekoračenje računa

   Dozvoljeno prekoračenje računa omogućava klijentu održavanje odgovarajućeg nivoa likvidnosti u svakom trenutku. Visina odobrenog dozvoljenog prekoračenja zavisi od godišnjih poslovnih prihoda preduzeća i raspoloživa je u periodu od 12 meseci od datuma stavljanja sredstava klijentu na raspolaganje.

   Korisnici Gold paketa imaju mogućnost korišćenja dozvoljenog prekoračenja uz nižu naknadu za obradu zahteva.

  • Platni računi (dinarski i devizni tekući račun preduzetnika)

   Platni računi u Raiffeisen banci omogućavaju obavljanje sledećih usluga*:

   • bezgotovinski prenos novčanih sredstava,
   • prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun,
   • konkurentne naknade,
   • mogućnost plaćanja sa valutom unapred,
   • brzo izvršenje transakcija,
   • dostavljanje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu,
   • dostavljanje obračunskih naloga (kompenzacija, cesija, asignacija),
   • brzu i efikasnu naplatu čekova,
   • uplatu pazara.

   *Usluge se tarifiraju u skladu sa Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa za preduzetnike.

   Pregled tarifa banke za usluge platnog prometa za korisnike Gold paketa možete pogledati ovde

   Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Elektronsko bankarstvo

   Kao korisnik GOLD paketa, ostvarujete pravo na jedan besplatan elektronski sertifikat za korišćenje RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva ili na besplatnu godišnju pretplatu za Halcom i besplatno korišćenje aplikacije Moja eBanka Biznis, izbor je na Vama!

    

    

   Više o sistemima elektronskog bankarstva:

   Elektronsko bankarstvo
   RaiffeisenOnLine
   Halcom

    

    

   Neke od prednosti korišćenja elektronskog bankarstva su: povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu, produženo vreme prijema naloga za plaćanje, jednostavnost upotrebe, smanjenje obimne papirologije, racionalno korišćenje vremena, brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa, mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta.

  • Mobilno bankarstvo „Moja mBanka“

   Naša mobilna aplikacija preduzetnicima omogućava jednostavno obavljanje bezgotovinskih dinarskih transakcija putem mobilnog telefona, bez dolaska u banku. Putem „Moja mBanka” aplikacije, omogućen je takođe i 24/7 uvid u stanje i promet po platnim računima, a dostupne su i kursna lista, spisak lokacija filijala i ekspozitura.

    

   Više o sistemu mobilnog bankarstva:

   Mobilno bankarstvo – Raiffeisen banka a.d. Beograd

    

    

   Prednosti korišćenja mobilnog bankarstva su: troškovi naloga realizovanih putem aplikacije Moja    mBanka su znatno niži u odnosu na paprine naloge, u svako vreme I na svakom mestu korisnik može da proveri stanje i promet, obezbeđen je visok stepen sigurnosti upotrebom tokena, informacije o najbližoj ekspozituri iIi bankomatu Raiffeisen banke, aktuelne ponude na početnoj strani, notifikacija o stanju sredstava na računu.

  • DinaCard Business debitna kartica

   DinaCard Business debitna kartica se može koristiti za:

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluge u zemlji.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji.

   DinaCard Business debitna kartica je bez godišnje članarine za korišćenje, bez obzira na broj izdatih kartica.

  • Mastercard Business debitna kartica

   Mastercard Business debitna kartica se može koristiti za

   • Bezgotovinsko plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu.
   • Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banka u zemlji i inostranstvu, do visine raspoloživih sredstava na računu.
   • Plaćanje robe i usluga preko interneta u zemlji i inostranstvu.

   U okviru Gold paketa ne naplaćuje se godišnja članarina za korišćenje jedne dodatne Mastercard Business debitne kartice.

  • Prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu

   Raiffeisen banka omogućava prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu trgovca (POS terminalu) u cilju plaćanja robe i usluga, korišćenjem platnih kartica ili mobilnog telefona.

   Korisnici Gold paketa dobijaju povoljniju naknadu za prihvatanje platnih kartica na fizičkom prodajnom mestu (POS-u) u odnosu na naknade koje važe za klijente koji nisu korisnici paketa.

   Detaljnije o prednostima korišćenja POS terminala preko Raiffeisen banke pogledajte ovde.

  • Dostava izvoda po računu putem i-mejla

   Raiffeisen banka korisnicima paketa usluga dostavlja izvod sa svim promenama na računu putem elektronske pošte, na željenu i-mejl adresu.

  • SMS / i-mejl o blokadi i deblokadi

   Pored svakodnevnog obaveštenja o stanju na dinarskom platnom računu i deviznom tekućem računu, korisnici paketa imaju mogućnost da koriste uslugu: SMS/ i-mejl o blokadi i deblokadi. Korisnicima koji se registruju za ovu uslugu, po izvršenoj prinudnoj naplati /blokadi računa, kao i deblokadi, automatski se šalje informacija putem i-mejla, odnosno SMS poruke.

  • Zahtev za otvaranje Gold paketa