Platne kartice

Obavljajte plaćanja u zemlji i inostranstvu sa Mastercard Business kreditnom karticom i sigurno plaćajte putem interneta uz 3D Secure uslugu.

Mastercard Business Debit

Svaka firma (malo preduzeće ili radnja) koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i Mastercard Business Debit kartica. Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

Sa svojom Mastercard Business Debit karticom možete da:

 • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak Mastercard
 • podižete gotovinu na bankomatima i šalterima Raiffeisen banke i drugih banaka prihvatilaca Mastercard kartica
 • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
 • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme

bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost

 • Saznajte više
  • Kako postati korisnik Mastercard Business debit kartice?

   Svaka firma (malo preduzeće ili radnja) koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i Mastercard Business Debit kartica.

   Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

   Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika Mastercard Business Debit kartice

   Mastercard Business Debit kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice.

   Korisnik Mastercard Business Debit kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac Mastercard Business Debit kartice.

  • Uslovi za izdavanje Mastercrad Business Debit kartice

   Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje Mastercard Business Debit kartice.

   Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.

   Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 24 meseca.

   Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu Mastercard Business Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

  • Korišćenje Mastercard Business Debit kartice

   Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima sa oznakom Mastercard , za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanje na internetu, kao i za MOTO transakcije. Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama. Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik unosi PIN i autentifikuje se kao korisnik.

   U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova.

  • Spisak banomata

Mastercard Business Credit

U saradnji sa kompanijom Mastercard, Raiffeisen banka izdaje kreditnu karticu na revolving osnovi namenjenu malim preduzećima.

Kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva, po jednostavnoj i brzoj proceduri, a kreditni limit, koji može biti između 500 i 10.000 evra, se odobrava u zavisnosti od visine ostvarenih prihoda i ostalih pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća.

Raiffeisen Mastercard kartica funkcioniše na revolving osnovi, što znači da je preduzeće u obavezi da mesečno uplaćuje željeni deo duga i na taj način obnavlja odobreni kreditni limit.

 • Saznajte više

  Kamata na dinarska sredstva banke iznosi 1,95% na mesečnom nivou i plaća se samo na ostatak neizmirenog duga. Posebnu pogodnost omogućava korišćenje grejs perioda u trajanju od 45 dana.

  Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, te za plaćanja preko interneta. Rok važnosti kartice je 24 meseca, a minimalni iznos mesečne uplate iznosi 10% od ukupnog duga, a korisnik kartice može da odabere opciju uplate putem trajnog naloga i to 10% ili 100% od ukupnog iznosa duga.

  Uz osnovnu karticu preduzeća, banka može da izda i neograničen broj dodatnih kartica, čijim korišćenjem se zadužuje račun osnovne kartice, u okviru dozvoljenog limita. Naravno, za korišćenje dodatnih kartica neophodna je saglasnost ovlašćenog lica u preduzeću.

3D Secure - sigurno plaćanje putem interneta

3D Secure je nova usluga Raiffeisen banke za sigurno plaćanje putem interneta. Potpuno je besplatna za korišćenje i pruža potpunu zaštitu prilikom onlajn plaćanja, a aktivacija usluge je vrlo jednostavna.

 • Saznajte više
  • Šta je 3D Secure usluga?

   3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje Raiffeisen banka a.d. Beograd u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu, kod trgovaca koji su uključeni u Mastercard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše registrovane platne kartice tokom internet transakcije.

   Počev od 15.4.2016. god. za korišćenje kartice na 3D Secure internet prodajnim mestima biće neophodna registracija za ovu uslugu. Jednom registracijom moći će da se obavlja sigurno plaćanje preko interneta za sve tipove kartica izdanja Raiffeisen banke: debitne i kreditne, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, izuzev za Visa Virtuon i Visa POKLON kartice.

   Napomena: preporuka je da se za 3D Secure uslugu registrujete pre navedenog datuma. Nakon tog datuma moći ćete nesmetano da koristite Vaše kartice na internet prodajnim mestima na kojima stoji Mastercard SecureCode i/ili Verified by Visa logo samo ukoliko ste registrovani za 3D Secure uslugu. Kada plaćate na internet prodajnim mestima koja još uvek ne učestvuju u progamu, Vašu karticu možete koristiti na način na koji ste je koristili do registracije.

   Za sva dodatna pitanja možete pozvati Kontakt centar na broj telefona 011/3202-800.

  • Opis usluge

   • Aktivacija i korišćenje ove usluge su potpuno besplatni.
   • Ovu uslugu možete da koristite na bilo kom računaru, bez posebnog softvera.
   • Ukoliko ste već preuzeli mobilnu aplikaciju „Moja mBanka“ i aktivirali token, Vi ste automatski registrovani za ovu uslugu.
   • Nakon što jednom aktivirate token, automatski ste registrovali sve platne kartice izdanja Raiffeisen banke koje koristite.
   • Pomoću aktiviranog tokena kreirate jednokratnu lozinku.
   • Jednokratnu lozinku koristite za potvrdu transakcije plaćanja na internetu.
   • Uvođenjem ove usluge omogućeno je plaćanje na internetu i Visa Debit karticama. Da bi koristili Visa Debit karticu na internetu, korisnici na čijim karticama još uvek nije odštampan pun broj kartice, moraju da sačekaju redovan proces reizdavanja ili da podnesu zahtev za zamenu kartice.

   Preduslovi za korišćenje 3D Secure usluge – Mastercard Secure Code i Verified by Visa:

   • Internet prodajno mesto koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa.
   • Platna kartica Raiffeisen banke koja podržava Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa servis plaćanja.
   • Korisnik koji je prethodno registrovan za 3D Secure.
  • Postupak kupovine

   Postupak kupovine na internet prodajnom mestu koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa, možete pogledati na sledećem linku.

  • Instaliranje aplikacije

   Preuzmite aplikaciju „Moja mBanka“ sa Google Play ili Apple marketa.

  • Aktiviranje mobilnog tokena

   Na početnoj strani aplikacije „Moja mBanka“ birate opciju Token/Aktivacija Tokena.

   U polje AKTIVACIONI BROJ unosite serijski broj tokena.
   U polje SMS KOD* unosite kod koji dobijate, nakon kreiranja serijskog broja tokena,

   u vidu SMS poruke na broj mobilnog telefona koji ste prijavili u banci.

   Click to view in full size.

   *Napomena: SMS kod važi 60 minuta od trenutka generisanja.

   Serijski broj tokena kreirate na jedan od tri načina:

   1. RaiffeisenOnLine aplikacija

   Ukoliko ste postojeći korisnik elektronskog bankarstva za fizička lica, nakon prijave na RaiffeisenOnLine aplikaciju,

   u okviru glavnog menija birate opciju Tokeni/Dodaj novi token. Klikom na opciju Dodaj novi token,

   automatski će se generisati serijski broj tokena koji je potrebno da unesete u polje Aktivacioni broj.

  • Kreiranje PIN broja

   Nakon što kompletirate unos Aktivacionog broja i SMS koda, dolazite do poslednjeg koraka – kreiranje PIN-a.
   PIN je lični identifikacioni broj koji predstavlja kombinaciju četiri broja, pri čemu nije moguće korišćenje jednostavnih kombinacija brojeva (npr. četiri iste cifre ili četiri uzastopna broja).

   PIN koristite:

   Za kreiranje jednokratne lozinke za potvrdu plaćanja platnim karticama na internet prodajnim mestima koja podržavaju 3D Secure i potvrdu plaćanja putem RaiffeisenOnLine aplikacije,
   Za logovanje na aplikaciju Moja mBanka,
   Kao sigurnosni kod za potvrdu plaćanja putem mobilne aplikacije,