Računi

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Paketi za preduzetnike

Opredelite se za jedan od naših paketa za preduzetnike* i otkrijte sve pogodnosti koje koristi već 15.000 naših klijenata! Baš kao i Vi, oni naporno rade da bi unapredili svoj biznis i brižljivo upravljaju finansijama kako bi izvukli maksimum iz poslovnih mogućnosti na tržištu. Naši paketi im pomažu u tome, jer na jednom mestu i jednim dolaskom u banku dobijaju sve što im je potrebno za nesmetano poslovanje.

Naši saradnici za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima su tu da Vam pomognu da odaberete paket koji najviše odgovara Vašem biznisu.

* sa godišnjim prihodima do 3 miliona evra

Paketi za pravna lica

Korišćenjem paketa usluga stičete pogodnosti u pogledu visine naknada i kamata vezanih za proizvode i usluge sadržane u paketu koji odaberete.

Kreirani su sa ciljem da preduzećima (sa godišnjim prihodima do 3 miliona evra) olakšaju svakodnevno poslovanje i da im omoguće da na jednom mestu i jednim dolaskom u banku dobiju sve što im je potrebno za nesmetano poslovanje.

Dozvoljeno prekoračenje računa

Raiffeisen banka je svojim klijentima, kao i onima koji to još uvek nisu, omogućila korišćenje dozvoljenog prekoračenje računa. Visina odobrenog dozvoljenog prekoračenja zavisi od godišnjih poslovnih prihoda preduzeća i raspoloživa je u periodu od 12 meseci od datuma stavljanja sredstava klijentu na raspolaganje.

Dozvoljeno prekoračenje računa omogućuje klijentu održavanje odgovarajućeg nivoa likvidnosti u svakom trenutku, pružajući mu mogućnost da se na jednostavan način prevaziđu problemi u kretanju novčanih tokova koji mogu nastati npr. ukoliko dodje do nesklada u realizaciji naplate potraživanja i plaćanju obaveza prema dobavljačima.

 • Saznajte više

  Mala preduzeća sredstva odobrene pozajmice mogu da koriste kao ”rezervu” u slučaju neočekivanih troškova u poslovanju, čime će rešiti problem povremenih deficita sredstava i pravovremeno izmiriti sve svoje obaveze plaćanja.

  Posebnu prednost kod korišćenja ovakvog vida kratkoročnog kreditiranja predstavlja to što se kamata plaća samo na sredstva koja preduzeće iskoristi u toku meseca, a procedura odobravanja je jednostavna i kratka.

Otvaranje računa

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Domaći platni promet

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Mi ćemo prepoznati Vaše potrebe i ponuditi Vam najbolje rešenje.

Kao osnovne vrednosti funkcionisanja platnog prometa u banci postavili smo ekonomičnost, efikasnost i sigurnost, kako bismo umanjili Vaše troškove i omogućili Vam da poslujete po svetskim standardima.

 • Saznajte više
  • Prednosti otvaranja poslovnog računa kod Raiffeisen banke

    

   • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje
   • Profesionalna i stručna pomoć i saveti prilikom popunjavanja naloga
   • Konkurentna i jednostavna tarifa
   • Dostava naloga elektronskim putem
   • Izvršavanje naloga bez dodatne dokumentacije (uz potpisan ugovor)
   • Dostavljanje poruke o izvršenom plaćanju klijent dobija istog dana kada je plaćanje izvršeno putem i-mejla ili faksa
   • Jeftinije i brže plaćanje u okviru Raiffeisen grupacije
   • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka rasporeda priliva
  • Dostava izvoda

   • Putem i-mejla
   • Putem elektronskog bankarstva
   • Putem SWIFT-a, porukom MT940
   • Lično u ekspozituri
  • Dostava naloga

   • Elektronski putem sistema elektronskog bankarstva ili putem SWIFT MT101
   • Lično u ekspozituri banke
  • Priručnik za plaćanje u zemlji i inostranstvu

Međunarodni platni promet

Raiffeisen banka usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rešenja, kao i široku mrežu svojih korespondenata. Naše klijente očekuju posebne pogodnosti ukoliko koriste usluge Raiffeisen banke i plaćaju u okviru Raiffeisen grupacije.

 • Saznajte više
  • Pogodnosti plaćanja preko Raiffeisen banke

   • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje
   • Profesionalna i stručna pomoć i saveti prilikom popunjavanja naloga
   • Konkurentna i jednostavna tarifa
   • Dostava naloga elektronskim putem
   • Izvršavanje naloga bez dodatne dokumentacije (uz potpisan ugovor)
   • Dostavljanje poruke o izvršenom plaćanju klijent dobija istog dana kada je plaćanje izvršeno putem i-mejla ili faksa
   • Jeftinije i brže plaćanje u okviru Raiffeisen grupacije
   • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka rasporeda priliva
  • Dostava naloga i dokumentacije

   • Putem sistema elektronskog bankarstva ili putem SWIFT MT101 (do 13:00)
   • Lično u ekpozituri banke (do 13:00)

   Prateću dokumentaciju (fakturu, profakturu, ugovor, itd) možete dostaviti skenirano i-mejlom na adresu customer.service@raiffeisenbank.rs ili na fax 011/220-7603; 011/220-7609; 011/222-5789.

   Ukoliko klijent potpiše ugovor kojim se reguliše plaćanje prema inostranstvu bez prateće dokumentacije, prilikom plaćanja je obavezan da dostavi samo nalog za plaćanje.

  • Dostava izvoda

   • Putem i-mejla
   • Putem elektronskog bankarstva
   • Putem SWIFT-a, porukom MT940
   • Lično u ekspozituri
  • Plaćanje u okviru Raiffeisen grupacije

   BIC code Naziv banke
   SGSBALTX Raiffeisen Bank Sh.a., Tirana, Albanija
   RZBAATWW Raiffeisen Bank International AG, Austrija
   RVSAAT2S Raiffeisenverband Salzburg, Austrija
   RLNWATWW Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Austrija
   RZOOAT2L Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Austrija
   RZTIAT22 Raiffeisenlandesbank Tirol, Austrija
   SLHYAT2S Salzburger Landes-Hypothekenbank, Austrija
   RVVGAT2B Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, Austrija
   RIDBATWW Zuno Bank AG, Austrija
   PJCBBY2X Priorbank JSC, Minsk, Belorusija
   RZBABA2S Raiffeisen Bank d.d Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
   RZBBBGSF Raiffeisenbank (Bulgaria) E.A.D., Sofia, Bugarska
   RZBCCZPP Raiffeisenbank a.s., Prague, Češka
   ZUNOCZPP Zuno Bank, Organizacni Slozka, Češka
   UBRTHUHB Raiffeisen Bank Zrt., Budapest, Mađarska
   RVSADEMX Salzburg-München-Bank (SMB), Nemačka
   RZOODE77 RLB Zweigniederlassung Süddeutschland, Nemačka
   RCBWPLPW Raiffeisen Bank Polska S.A., Warsaw, Poljska
   RZBRROBU Raiffeisen Bank S.A., Bucharest, Rumunija
   RZBMRUMM Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Hrvatska
   TATRSKBX Tatra banka a.s., Bratislava. Slovačka
   RIDBSKBX TZuno Bank AG, Pobocka Zahranicnej Banky, Slovačka
   KREKSI22 Raiffeisen Banka d.d., Maribor, Slovenija
   RBKORS22 Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., Priština, Srbija
   RZBSRSBG Raiffeisen banka a.d., Belgrade, Srbija
   AVALUAUK Raiffeisen Bank Aval JSC, Kiev, Ukrajina

    

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR

   Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu sa datumom valute D+2 ili datumom koji je dogovoren. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom. Nalozi koje banka primi nakon vremena predviđenog za prijem naloga, biće obrađeni narednog radnog dana na opisani način.
   Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa.
   Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent banke može izvršiti koristeći devizna sredstva u valuti plaćanja sa svog deviznog računa. U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i otkupom potrebnih deviznih sredstava od banke.
   U slučaju da korisnik plaćanja nije dobio sredstva u skladu sa navedenim postupkom ili klijent ima primedbu na neki drugi aspekt obavljene transakcije, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.

  • Naplata iz inostranstva

   O svim prilivima iz inostranstva primljenim do 16:00 časova, Raiffeisen banka dostavlja obaveštenje klijentu istog radnog dana. Obaveštenja o prilivima iz inostranstva klijentima se mogu dostavljati putem:

   • I-mejla
   • Faksa
   • E-bankinga: RaiffeisenOnLine i Hal E-bank
  • Važna informacija – Plaćanje u Ujedinjene Arapske Emirate!

   U skladu sa obaveštenjem dobijenim od Centralne banke UAE, svaki nalog u međunarodnom platnom prometu u korist klijenta iz UAE potrebno je da sadrži POP kod, koji ćete upisati u “Detalje plaćanja”.