Skip to main content
Untitled design - 1

Garancije

Ukoliko prodajete, vršite uslugu, učestvujete na tenderu, vršite radove, kupujete uz avansno plaćanje, projektujete, postavljate novu opremu, jednom rečju bavite se poslovima, preporučujemo da se obezbedite garancijama!

Untitled design - 1

Instrument obezbeđenja

Garancija je instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Prednost za korisnika

U svim svojim pojavnim oblicima, garancije pružaju korisniku sigurnost da će se obeštetiti od banke za nečinjenje ili neplaćanje od strane nesavesnog ugovornog partnera.

Prednost za nalogodavca:

Nalogodavac, koristeći ime svoje banke, osigurava bolju poziciju i uslove pregovaranja i obezbeđuje se od nesavesnog korisnika.