Skip to main content
Untitled design - 1

Kako smo Vam dostupni?

Najsavremeniji višenamenski uređaji i širok spektar digitalnih usluga namenjen poslovnim korisnicima Raiffeisen banke

Idite odmah na:

Dostupni za Vas 24/7
Najsavremenije digitalno banakrstvo
Uplata pazara na višenamenskim uređajima
Young couple using their laptop at home

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i on-line uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

Halcom E-bank elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Uplata pazara na višenamenskim uređajima

Vršite uplatu pazara na višenamenskim uređajima uz niz prednosti


Osim putem internet ili elektronskog bankarstva, nalozi za plaćanje se mogu ispostaviti i putem SWIFT-a.: SWIFT MT101

SWIFT MT101 je usluga koja korisnicima omogućava ispostavljanje dinarskih i deviznih naloga i istovremeno, centralizovano upravljenje svojim računima otvorenim u Raiffeisen banci i u drugim bankama.

MT101 poruke se mogu primiti od banaka koje imaju potpisane bilateralne ugovore sa Raiffeisen bankom. Na osnovu instrukcija u tim porukama i potpisanog aneksa ugovora, Raiffeisen banka izvršava dinarska i devizna plaćanja.

  • Pristup računima otvorenim kod Raiffeisen banke iz druge strane banke
  • Jednostavan način za dostavu instrukcija za plaćanje
  • Jedan način ispostavljanja instrukcija za plaćanje sa svih računa širom sveta

Moderni internet portal za jednostavno obavljanje domaćih i međunarodnih transakcija: CMI@web

Za uspešno poslovanje na međunarodnim tržištima neophodno je imati pouzdanog partnera koji Vam može garantovati jednostavne i sigurne transakcije. Raiffeisen banka je lider u ovoj oblasti, a razvojem ove aplikacije mogućnosti za naše klijente podigli su na još veći nivo.

CMI@Web je najmoderniji internet portal koji omogućava klijentima jednostavno obavljanje domaćih i međunarodnih transakcija u svakoj zemlji gde imaju svoje poslovanje. WEB aplikacija razvijena od strane Raiffeisen Bank International AG i namenjena je Treasury centralama multinacionalnih kompanija.

  • Slanje domaćih i međunarodnih plaćanja
  • Dobijanje izveštaja u skladu sa svetskim standardimaKorišćenje lokalnih i međunarodnih formata za plaćanje (SWIFT, SEPA XML 20022)
  • Primena udaljenog potpisivanja
  • Rad na engleskom i nemačkom jeziku
  • Uvoz i izvoz podataka
  • Identičan izgled aplikacije za 11 zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija)
Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.