Skip to main content
Untitled design - 1

Platne kartice

Obavljajte plaćanja u zemlji i inostranstvu VISA Business Gold debitnom i kreditnom karticom i sigurno plaćajte putem interneta uz 3D Secure uslugu.

Idite odmah na:

Praktičnost i fleksibilnost
Olakšano poslovanje
Sigurnost i zaštita finansija
A couple of business people are checkin-in at the hotel lobby. Business people lifestyle travel.

VISA Business GOLD kartice

Sa svojom VISA Business GOLD karticom možete da:

  • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak VISA
  • podižete gotovinu na bankomatima Raiffeisen banke i drugih banaka  prihvatilaca VISA kartica
  • podižete gotovinu na šalterima drugih banaka prihvatilaca VISA karticaplaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
  • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
  • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost
  • uživate u pogodnostima koje je za Vas obezbedila kompanija Visa Inc. (više informacija na sajtu https://rs.visa.com/)

Kako postati korisnik i uslovi za izdavanje

Kartica se može koristiti u zemlji I inostranstvu za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VISA , za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanje na internetu, kao i za MOTO transakcije..
Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik se autentifikuje unosom PIN koda.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon: +38113202100 od 00:00 do 24:00 časova.

Svaka firma koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i VISA Business Gold Debit kartica. Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika. Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika VISA Business Gold Debit kartice. VISA Business Electron kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice. Korisnik VISA Business Electron kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac VISA Business Electron kartice.

Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Gold Debit kartice. 

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice. Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 2 godine. Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu VISA Business Gold Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

Kamata na dinarska sredstva banke iznosi 1,95% na mesečnom nivou i plaća se samo na ostatak neizmirenog duga. Posebnu pogodnost omogućava
korišćenje grejs perioda u trajanju od 45 dana.

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, te za plaćanja preko interneta. Rok važnosti kartice je 24 meseca, minimalni iznos mesečne uplate iznosi 10% od ukupnog duga, a korisnik kartice može da odabere opciju uplate putem trajnog naloga i to 10% ili 100% od ukupnog iznosa duga.

Uz osnovnu karticu preduzeća, banka može da izda i neograničen broj dodatnih kartica, čijim korišćenjem se zadužuje račun osnovne kartice, u okviru dozvoljenog limita. Naravno, za korišćenje dodatnih kartica neophodna je saglasnost ovlašćenog lica u kompaniji.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova

Za sve dodatne informacije u svakom trenutku se možete informisati pozivanjem kontakt centra Banke.

DinaCard Business Debitna kartica

Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, kompanija postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika.

Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

 

Shot of a mature woman leaning on her husband while he works on his laptop

3D Secure - sigurno plaćanje putem interneta

3D Secure je usluga koju Raiffeisen banka pruža svojim korisnicima platnih kartica za sigurno plaćanje putem interneta. Usluga je besplatna za korišćenje i pruža potpunu zaštitu prilikom onlajn plaćanja, a aktivacija usluge je vrlo jednostavna.