Skip to main content

Šta je tačno ESG?

ESG označava kriterijume u oblasti zaštite životne sredine, socijalne politike i korporativnog upravljanja (engl. environmental, social, governance) i odnosi se na skup nefinansijskih faktora koji se koriste za procenu održivosti neke investicije ili kompanije. ESG podaci obuhvataju informacije o:

 •  uticaju na okolinu
 • socijalnim politikama
 • praksama korporativnog upravljanja

Investitori ih koriste kako bi odredili održivost potencijalnih investicija, a kompanije da prate svoj napredak u pogledu održivih ciljeva.

 

Video vodič

Kompanije imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i posledičnom očuvanju celokupne životne sredine. Za merenje doprinosa svake kompanije podaci se prikupljaju kroz ESG upitnik. Pogledajte video koji će Vam objasniti i voditi Vas kroz ovaj postupak.

Sustainable energy. Solar and wind turbines farm. Sustainable resources. Solar, wind power. Renewable energy. Sustainable development. Photovoltaic panel. Green energy. Alternative electricity source.

Zašto je ESG važan?

Jednu stvar sigurno svi znamo: klimatske promene utiču na ceo svet. Odgovornost za budućnost u održivom okruženju leži na svakome od nas. Tu dolazimo do održivih finansija. Osnovni cilj održivih finansija jeste da ekonomski sistem učine otpornim na finansijske rizike u vezi sa klimom. U budućnosti, moraćemo da uzmemo u obzir troškove fizičkih i tranzicionih rizika.

PRIMER: neka kompanija gradi fabriku u blizini obale, gde su poplave sve izvesnije kako se klima zagreva. Investitor koji finansira ovu fabriku snosiće jedan deo ovog rizika u vezi sa klimom, te tako želi da proceni verovatnoću takvog događaja. Izveštavanje zasnovano na tačnim podacima je osnova praćenja finansijske održivosti neke organizacije.

Two business people are arriving at the meeting and coming to the reception desk in the lobby first.

Zašto su nam potrebni ESG podaci?

ESG podaci važni su kako kompanijama, tako i investitorima. Kompanije prikupljaju i izveštavaju o ESG podacima kako bi pokazale napredak po pitanju ciljeva održivosti i privukle investicije. Investitori analiziraju ESG podatke kako bi utvrdili održivost potencijalnih investicija i bili sigurni da donose odgovorne odluke. ESG podaci mogu da uključuju bilo šta, od ugljeničnih emisija neke kompanije do njene potrošnje vode i inicijativa inkluzije. Prikupljanje tih podataka prvi je korak u merenju ESG performansi neke kompanije, i mogu se koristiti za:

 • kreiranje standarda
 • upoređivanje kompanija
 • praćenje napretka tokom vremena.

Kompanijama je važno da jasno razumeju podatke koje prikupljaju, metode koje se koriste za njihovo prikupljanje, kao i tačnost podataka.

 

 

Prikupljanje ESG podataka predstavlja izazov. Traži određen napor, ali isplatiće Vam se!

 • Precizni uslovi finansiranja
 • Šira baza investitora
 • Bolja uporedivost sa Vašom industrijom
 • Poboljšano upravljanje rizikom od klimatskih promena
 • Bolja reputacija

Zašto popunjavamo ESG upitnik?

Ekološki, socijalni i upravljački aspekti (ESG) imaju sve važniju ulogu u poslovnom svetu a izveštavanje zasnovano na ESG podacima postaje osnov za praćenje prelaska na održivu ekonomiju. Obaveza ESG izveštavanja će postati standard i za finansijske institucije i u tom smislu nam je potrebna Vaša podrška u dostavljanju Vaših ESG podataka u strukturiranom formatu – upitniku.

Zašto je potrebno da dostavimo ESG podatke ako u našoj zemlji još uvek nije u primeni zvanična ESG EU regulativa (npr. Direktiva o nefinansijskom izveštavanju – Non-Financial Reporting Directive)?

Pored značaja prikupljanja ovih podataka za Vaše poslovanje, dostavljanjem ESG podataka kroz ovaj upitnik Raiffeisen banka će:

 • bolje razumeti Vašu ESG strategiju i aktivnosti
 • podržati Vašu kompaniju u procesu transformacije ka zelenoj agendi
 • biti u prilici da adekvatno proceni Vaše ESG rizike i ponudi adekvatne finansijske usluge

 

Šta se dešava sa mojim ESG podacima koje dostavim kroz upitnik?

RBI grupa će koristiti Vaše ESG podatke u svrhu:

 • izračunavanja internog RBI ESG rejtinga
 • pružanja podrške u procesu transformacije ka zelenoj agendi
 • ESG izveštavanja regulatorima i supervizorima

Šta ako nemam sve podatke koji su traženi u upitniku?

Znamo da bi moglo biti izazovno prikupiti sve tražene ESG podatke. Ako nemate određene ESG podatke na raspolaganju, pošaljite nam popunjen ESG upitnik čak i sa praznim poljima.

Koliko često treba dostavljati ESG podatke moje kompanije?

Jednom godišnje, o čemu ćete svakako dobiti posebno obaveštenje od Banke.

Šta znači sivo polje u ESG upitniku?

Siva polja su ili neaktivna ili će biti popunjena od strane banke – ne morate da popunjavate ova polja.

Gde mogu da pronađem informacije o ESG terminologiji?

Na stranici „Glossary” u upitiku možete pronaći korisne definicije i veb linkove do odgovarajućih regulatornih okvira.

Gde mogu da pronađem kategorije za svoju „glavnu industriju”?

Na stranici „Industries clustering” u upitniku možete pronaći podelu industrija zasnovanu na globalnom klasifikacionom sistemu GICS – Global Industry Classification System.

Da li treba da unesem ESG podatke na nivou grupe („konsolidovano“) ili za pojedinačnu kompaniju („samostalno“)?

Potrebno je da sami izaberete da li unosite konsolidovane ili samostalne podatke.Poželjni su samostalni podaci jer omogućavaju preciznije izveštavanje. Međutim, ako su podaci dostupni samo na konsolidovanom nivou grupe – kao što su podaci o emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG – Greenhouse Gases) – onda se prikupljaju konsolidovani podaci grupe.

VAŽNO: Unesite ili samostalne ili konsolidovane podatke, ali ne menjajte nivo izveštavanja između pitanja!

 

 

 

 

Gde mogu da pronađem definicije, objašnjenja i primere?

sveobuhvatni materijal za podršku nalazi se u samom ESG upitniku:objašnjenja i primeri su navedeni pored svakog pitanjadefinicije se mogu pronaći na stranici „Glossary”alat za konverziju jedinica u odeljku „Convertor”pregled različitih tipova emisija u odeljku „Emmission Types“tabela kodova GICS za određivanje vaše glavne industrije je u odeljku „Industry Clustering”.

Ko mi može pomoći u slučaju da imam još pitanja?

Ne ustručavajte se da svoja pitanja pošaljete imejlom na adresu:

RBRSGREEN@raiffeisenbank.rs