Skip to main content
Untitled design - 1

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i on-line uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

Idite odmah na:

Prednosti korišćenja RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva

Povoljnija tarifa u platnom prometu
Produženo vreme prijema naloga
Povezivanje sa internim finansijskim sistemom
Brzo izveštavanje klijenata o transakcijama
Brzo, jednostavno i sigurno
Arhiva naloga na raspolaganju
Husband and wife preparing bills to pay. Young couple having financial problems.

Šta je Raiffeisen OnLine?

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima i osiguraju da njihovo poslovanje ide u korak sa savremenim tehnologijama i najboljim praksama u bankarstvu.

Upravljajte svojim sredstvima na najbolji mogući način - budite RaiffeisenOnLine!"

Mature Male And Female Business Colleagues Meeting Around Laptop In Modern Office

Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

 • Dinarska i devizna plaćanja
 • On-line pregled stanja i prometa
 • Preuzimanje izvoda po računima u raznim formatima
 • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
 • Pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
 • Pregled po Visa i Master business računima i karticama
 • Menjačnica
 • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
 • Slanje spiskova plata i obustava po kreditima
 • Zahtev za potvrdama o izvršenim plaćanjima
 • Rad sa HOV
 • Mogućnost setovanja pojedinačnog i specijalnog načina potpisivanja 

Bezbednosna pravila za upotrebu RaiffeisenOnLine elektronskog bankarstva

RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

Preduslovi za korišćenje

Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.