Skip to main content
Untitled design - 1

DinaCard debitna kartica

Uzmite prvu “domaću” platnu karticu i koristite je za plaćanje i podizanje gotovine, bez godišnje članarine.

Domaća platna kartica
Bez godišnje naknade
Sigurno plaćanje

Bez naknade za godišnju članarinu

Zaboravite na godišnje naknade za članarinu specifične za ostale platne kartice, Vašu DinaCard možete dobiti i koristiti bez ikakve godišnje članarine.

Man Holding Credit Card And Using Cell Phone holding credit card with shopping online

Istovremeno je i identifikaciona kartica

Zahvaljujući broju tekućeg računa koji je utisnut neposredno ispod broja kartice Vaša DinaCard kartica ujedno je i idenfitikaciona kartica.

Nije prava kartica za Vas?: Pogledajte ostale kartice iz naše ponude...

Šta morate da znate

Raiffeisen banka svojim klijentima nudi nacionalnu platnu karticu.

  • Korisnik kartice može biti svaki punoletni građanin Republike Srbije
  • Dodatne kartice mogu se izdati na zahtev korisnika osnovne kartice. Sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun korisnika osnovne kartice.
  • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (36 meseci) i nakon tog roka se reizdaje.

Zamena kartice se vrši u sledećim slučajevima:

  1. Kada korisnik menja lične podatke
  2. Kada je fizički oštećena plastika kartice
  3. Novoprimljena kartica sa netačno unetim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna
  4. Zaboravljen ili izgubljen PIN.