Skip to main content
Untitled design - 1

Visa debitna kartica

Uživajte u sigurnosti plaćanja! Novac dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji.

Jednostavno korišćenje
Brzo izdavanje kartice
Sigurno plaćanje

Izdavanje kartice u roku od 15 minuta

Zaboravite na dugotrajan proces izdavanja, uživajte u sigurnosti plaćanja već sada, proces izdavanja traje samo 15 minuta.

Group of friends are in a bar and they are paying a bill with a credit card

Novac je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji

VISA Debit debitnu karticu možete da koristite za podizanje gotovine i plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu.

Nije prava kartica za Vas?: Pogledajte ostale kartice iz naše ponude...

Šta morate da znate

 • Korisnik kartice može biti svaki punoletni građanin Srbije, kao i strano fizičko lice koje je zaposleno u ambasadi, diplomatsko-konzularnom
  predstavništvu ili stranac koji ima prebivalište na teritoriji naše zemlje.
 • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (36 meseci) i nakon tog roka se reizdaje.
 • Svi korisnici koji VISA Debit karticu koriste u Paketu proizvoda, oslobođeni su plaćanja godišnje članarine sve dok VISA Debit karticu koriste u okviru Paketa proizvoda.
 • VISA Debit kartica dobija se nakon otvaranja tekućeg računa u Raiffeisen banci i podnošenjem zahteva za dodelu ove kartice. Osnovna
  VISA Debit kartica izdaje se po jednom tekućem računu. Na jednu osnovnu karticu može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po osnovu koršćenja dodatnih VISA Debit kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

Zamena kartice se vrši u sledećim slučajevima:

 • kada korisnik menja lične podatke.
 • kada je fizički oštećena plastika kartice.
 • novoprimljena kartica sa netačno unetim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna.
 • zaboravljen ili izgubljen PIN.