Plaćajte mobilnim telefonom uz RaiPay

Za brza, jednostavna i beskontaktna plaćanja svojim mobilnim uređajem od sada možete da koristite aplikaciju RaiPay za Android.

Brza beskontaktna plaćanja mobilnim uređajem

Krenite u šoping bez kartice! Sve što Vam treba je mobilni uređaj sa Androidom 7.0 ili novijim i podrškom za NFC i Visa ili Mastercard kartica i RaiPay aplikacija instalirana na uređaju.

Dodajte više kartica na jedan mobilni uređaj

Dodajte sve Vaše kartice u aplikaciju i uvek će Vam biti nadohvat ruke. Bilo koju od kartica možete postaviti kao primarnu u aplikaciji, a ako pri plaćanju želite da iskoristite neku drugu, samo je izaberite u aplikaciji pre prislanjanja uređaja na terminal za plaćanje.

Vaša mobilna plaćanja uvek pod kontrolom

Sve transakcije koje obavite putem mobilnog uređaja odmah će biti vidljive u RaiPay aplikaciji. Na taj način uvek imate najbolji pregled Vaših plaćanja.

Preuzmite aplikaciju

Aplikaciju RaiPay možete da preuzmete sa Google Play Store-a ili Huawei App Gallery. Da je lakše pronađete, kamerom uređaja skenirajte dole prikazani QR kod.

Šta morate da znate

 • Dodavanje kartica

  Da li mogu dodati bilo koju karticu u RaiPay?

  Trenutno, možete dodati sve tipove Visa i Mastercard kartica izdatih od strane Raiffeisen banke, osim debitne internet kartice i poklon kartice (Visa Virtuon i Visa Gift).

   

  Da li mogu da imam više kartica u aplikaciji?

  Da, možete imati više Visa i Mastercard kartica koje su podržane i izdate od strane Raiffeisen banke. Možete razlikovati kartice u aplikaciji prema slici i tipu kartice kao i prema poslednje četiri cifre broja kartice.

  Jedna kartica je uvek podešena kao podrazumevana kartica za plaćanja i ona se uvek koristi, osim ukoliko ne otvorite aplikaciju u prvom planu i odaberete drugu karticu.

  Stoga, ukoliko želite da koristite karticu različitu od podrazumevane kartice, samo otvorite aplikaciju i prevlačite prstom po ekranu do kartice koju želite da koristite i onda postavite zadnju stranu telefona na terminal.

   

  Kako da dodam podatke o kartici u RaiPay koristeći NFC?

  NFC čitanje podataka sa kartice Vas oslobađa unošenja podataka manuelno. Dok ste pozicionirani na ekranu gde se unose podaci sa kartice, samo uključite NFC antenu i postavite zadnju stranu kartice blizu zadnjoj strani telefona. Možete videte gde se nalazi NFC antena tako što će se prikazati zelena potvrdna ikonica i broj kartice i datum isteka kartice će biti uneti u odgovarajuća polja da biste mogli da dodate karticu. Ukoliko ovo ne funkcioniše, uvek možete uneti broj kartice i datum isteka kartice manuelno, ili možete slikati karticu. NFC očitavanje u našoj aplikaciji može biti blokirano ukoliko postoji druga aplikacija koja je podrazumevana aplikacija za NFC plaćanja. Obično je dovoljno da podesite RaiPay kao Vašu podrazumevanu aplikaciju i pokušate ponovo.

   

  Da li je neophodno verifikovati svaku karticu koja se dodaje?

  Da, zbog bezbednosnih razloga neophodno je verifikovati svaku novu karticu korišćenjem SMS koda. Međutim, unošenjem podataka putem NFC, dodavanje kartice u aplikaciju je lako i oduzima malo vremena.

   

  Da li je bezbedno dodati karticu?

  Da, procedura dodavanja kartice je obezbeđena korišćenjem jednokratnog SMS verifikacionog koda poslatog na klijentov telefonski broj registrovan u banci. Ne možete dodati karticu bez SMS koda.

  Ukoliko je Vaš broj telefona za slanje SMS verifikacionog koda neažuran, molimo Vas da posetite najbližu ekspozituru.

   

  Da li mogu imati kartice drugih banaka u aplikaciji?

  Ne, RaiPay je trenutno dizajniran samo za Visa i Mastercard kartice fizičkih lica izdate od Raiffeisen banke. Stoga, kartice drugih banaka ili trećih strana se ne mogu dodati u aplikaciju.

 • Plaćanja

  Kako da platim sa RaiPay u radnji?

  Pratite sledeću proceduru da biste koristili RaiPay aplikaciju:

  • Za plaćanja do RSD 5,000 (uključujući i taj iznos), osvetlite Vaš telefon pre plaćanja; za plaćanja koja premašuju RSD 5,000, otključajte Vaš telefon. Ne morate otvarati aplikaciju da bi izvršili plaćanje.
  • Potom, postavite zadnju stranu Vašeg telefona blizu terminala i sačekajte zvučni signal; ekran bi trebalo da prikaže karticu koja se koristila i poruku “OK”
  • Za plaćanja koja prelaze RSD 10,000, aplikacija će tražiti unos lozinke ili biometrijskog podatka. U ovom slučaju, uzmite telefon, unesite lozinku ili verifikujete biometrijski podatak i ponovo zadržite zadnju stranu telefona u blizini terminala. Tada ćete čuti zvučni signal i na ekranu će biti poruka “OK”.
  • Ukoliko na ekranu Vašeg telefona vidite poruku “OK”, ali terminal odbije transakciju iako kartica nije blokirana i na istoj postoji dovoljan iznos sredstava, pokušajte da ponovo prinesete telefon terminalu.

  Takođe je dobro znati:

  • Radi povećane sigurnosti, aplikacija može od Vas tražiti da unesete lozinku/verifikujete biometrijski podatak ili otključate telefon i u ostalim prilikama, na primer kada je Vaš telefon bio otključan neko vreme pre obavljanja transakcije koja prelazi RSD 5,000, ili kada je suma uzastopnih plaćanja manjih ili većih iznosa, veća od partikularnog sigurnosnog limita i sl. Kada se ovo dogodi, pratite instrukcije u aplikaciji, npr. uzmite telefon, unesite lozinku ili otključajte telefon i postavite ga blizu terminala dok ne čujete zvučni signal. Ovo je ujedno i dobar razlog da upamtite Vašu lozinku.
  • Za još brža plaćanja, preporučujemo da otvorite RaiPay aplikaciju pre plaćanja; aplikacija može da radi u prvom planu ili u pozadini.
  • Za dodatnu kontrolu, možete podesiti Proširenu bezbednost plaćanja ili Strogu bezbednost plaćanja u aplikaciji, što podrazumeva unos RaiPay lozinke ili verifikaciju biometrijskog podatka za sve transkacije koje premašuju 5000 dinara ili za sve transakcije nezavisno od iznosa.

  Gde mogu da plaćam sa RaiPay?

  Možete koristiti aplikaciju u radnjama gde ste već navikli da plaćate koristeći beskontaktnu karticu, u Srbiji ili inostrantstvu.

  Kako treba da postavim telefon blizu terminala?

  Postavite zadnju stranu telefona blizu terminala tako da je NFC antena što je moguće više blizu terminala. Mobilni telefoni imaju različito pozicioniranu NFC antenu (pozicija je neznatno drugačija čak i kod različitih modela istog proizvođača), tako da je potrebno da pronađete položaj koji najbolje funkcioniše sa Vašim mobilnim telefonom. Obično, antena je na zadnjoj strani telefona (najčešće blizu baterije ili kamere). Zaštitna maska mobilnog telefona može sprečiti povezivanje sa terminalom u slučaju kada je antena telefona slabija.

  Zadržite telefon blizu terminala sve dok ne čujete zvučni signal sa telefona i dok ne vidite OK poruku na ekranu.

  Inicirana transakcija se može videti u listi transakcija u samoj aplikaciji.

  Da li mogu da obavljam plaćanja u inostranstvu?

  Da, možete koristiti aplikaciju za plaćanje na beskontaktnim terminalima; procedura je ista kao i u Srbiji.

  Telefon prikazuje “OK”, ali je transakcija odbijena. Šta se dogodilo?

  Za sva plaćanja bez izuzetka potrebno je da imate dovoljno sredstava na kartici i da kartica mora biti aktivna kada vršite plaćanje. Ukoliko je transakcija odbijena, molimo proverite da li ispunjavate gorenavedene uslove.

  Takođe, tehničke greške u NFC komunikaciji između terminala i aplikacije su moguće. U tom slučaju, pokušajte da ponovite plaćanje mobilnim telefonom ili koristite fizičku platnu karticu, ukoliko ništa drugo ne daje željeni rezultat.

 • Podešavanja i bezbednost

  Kako da podesim moju RaiPay lozinku? Kada se ona koristi?

  Lozinka aplikacije se koristi za sekundarnu verifikaciju Vašeg identiteta, kao što su plaćanja koja prelaze iznos od RSD 10,000, kada se dostigne maksimalni limit u uzastopnim plaćanjima, kada je telefon bio otključan duže vreme pre nego što je došlo do plaćanja itd. Lozinka je četvorocifreni broj; upamtite ga dobro ili odaberite onu koju ćete lako upamtiti.

  Ukoliko odaberete Strogu bezbednost plaćanja (u meniju Bezbednost plaćanja ), koristićete lozinku za potvrdu svih plaćanja bez obzira na iznos transakcije.

  Umesto lozinke možete koristiti i biometrijski podatak (za sada samo otisak prsta).

   

  Mogu li otvoriti aplikaciju koristeći moj otisak prsta?

  Aplikaciju možete otvoriti bez dodatne autentifikacije, međutim otvaranjem aplikacije imate pristup samo početnom ekranu aplikacije gde možete videte Vašu podrazumevanu karticu. Za potpun pristup aplikaciji biće neophodno da istu otključate RaiPay lozinkom ili biometrijskim podatkom (otiskom prsta).

  Šta da uradim ukoliko zaboravim lozinku aplikacije?

  Pozovite naš Kontakt Centar dostupan 24/7 na broju 011 3202 100, gde ćemo potvrditi Vaš identitet i pomoći Vam u ponovnom podešavanju lozinke.

   

  Kako da podesim RaiPay kao podrazumevanu aplikaciju za plaćanja mobilnim telefonom?

  U podešavanjima aplikacije, samo kliknite “Podesite kao podrazumevanu aplikaciju za plaćanje”. Isto možete uraditi i direktno u podešavanjima Vašeg mobilnog telefona u delu NFC i Plaćanja.

 • Mobilni telefon

  Kako da znam da li mogu da koristim RaiPay na svom telefonu?

  Da biste koristili aplikaciju, potreban Vam je smartfon koji podržava NFC (putem HCE ili Host Card Emulation*) i radi na Android 7 operativnom sistemu ili novijem. Verzija operativnog sistema se može proveriti u podešavanjima Vašeg telefona, kao i NFC antena. Takođe, možete proveriti ove informacije i sa prodavcem Vašeg mobilnog telefona ili možete informacije potražiti online.

  *Kod nekih Xiaomi telefona, morate podesiti tip e-novčanika na HCE.

   

  Da li mogu da instaliram RaiPay na više telefona?

  Da, možete instalirati aplikaciju na više telefona, potrebno je samo dodati i verifikovati kartice na svakom telefonu.

   

  Da li mi je potrebna internet konekcija da bih koristio aplikaciju?

  Internet konekcija je potrebna da biste aktivirali aplikaciju ili dodali kartice u aplikaciju, kao i da biste imali uvid u stanje po računu za koje je kartica vezana.

  Nije potrebno da budete online prilikom plaćanja, dovoljno je da uključite NFC antenu (preporučujemo da držite NFC antenu uključenom, obzirom da ne troši značajniju energiju). Otvorite aplikaciju kada ste online s’ vremena na vreme da biste dozvolili ažuriranje neophodnih sigurnosnih podešavanja.

   

  Da li mogu da plaćam sa RaiPay kada je NFC isključen?

  Uključivanje NFC antene je obavezno prilikom plaćanja kod trgovaca. Aplikacija ne može da komunicira sa terminalom bez ove konekcije. Preporučujemo da držite NFC uključen, s’ obzirom da je potrošnja baterije minimalna.

   

  Da li mogu da plaćam sa RaiPay kada je moj mobilni telefon isključen ili kada je baterija prazna?

  Aplikacija se ne može koristiti i plaćanja se ne mogu vršiti kada je Vaš telefon isključen ili je baterija prazna. Preporučujemo da uzmete u obzir tu mogućnost i imate jednu standardnu platnu karticu uz sebe.

 • Status kartice

  Šta se događa kada moja debitna kartica istekne? Da li ću moći da koristim aplikaciju?

  Ako je vaša debitna kartica reizdata, nije potrebno da je ponovo dodajete u aplikaciju. Obzirom na to, bićete u prilici da je koristite za buduća plaćanja.

  Ukoliko kartica nije reizdata, biće nedostupna za plaćanja po isteku roka važenja.

   

  Šta se događa kada izgubim mobilni telefon na kome je instalirana RaiPay?

  Preporučujemo da pozovete naš Kontakt Centar na broj 011 3202 100. Na Vaš zahtev, blokiraćemo aplikaciju da bi sprečili zloupotrebu.

   

  Šta se događa kada izgubim karticu?

  Da biste blokirali Vašu karticu, pozovite naš Kontakt Centar na broj 011 3202 100. Blokiranje kartice sprečava mobilna plaćanja sve dok ne dobijete zamenjenu karticu i dodate je u aplikaciju.

  Ako ste sigurni da je Vaš mobilni telefon bezbedan i na njemu imate druge aktivne kartice, možete koristiti te kartice za mobilna plaćanja.

 • Aktivnost i kontrola transakcija

  Kako vidim mobilna plaćanja u izvodu ili pregledu transakcija?

  Plaćanja se u izvodima ili pregledima transakcija vode po broju kartice koja je korišćena. Takođe, detalji transakcije ili izvoda prikazuju informacije da ste koristili aplikaciju umesto kartice.

   

  Da li mogu da vidim svoja plaćanja u aplikaciji?

  Posle svake uspešno inicirane transakcije (plaćanje koje se završi sa “OK” ekranskim prikazom) aplikacija prikazuje informacije o transakciji (datum i vreme, iznos ili “OK”, itd.) da bi vas obavestila da je sve u redu. Sve detalje o transakcijama koje su napravljene mobilnim telefonom kao I detalje kartičnih transakcija možete videte u sekciji “Transakcije”

   

  Zašto se na računima ne prikazuje broj fizičke kartice?

  Potvrde sa beskontaktnih terminala ne navode broj vaše fizičke kartice, već broj njene digitalne forme, što je različito. Međutim, ne morate biti zabrinuti jer će u izvodima i pregledima transakcija biti prikazano kao da ste platili koristeći fizičku karticu.

 • Uputstvo za korišćenje RaiPay aplikacjie

Video uputstva

Pogledajte naša video uputstva ukoliko imate neki problem sa aktivacijom ili podešavanjima aplikacije