Info portal – mesto za Vaše bankarske poslove

VISA Business Gold Debit

Sa svojom VISA Business Gold debitnom karticom možete da:

 • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak VISA
 • podižete gotovinu na bankomatima i šalterima Raiffeisen banke i drugih banaka prihvatilaca VISA kartica
 • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
 • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
 • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost
 • uživate u pogodnostima koje je za Vas obezbedila kompanija Visa Inc. (više informacija na sajtu https://rs.visa.com/)
 • Saznajte više
  • Kako postati korisnik VISA Business Gold Debit kartice?

   Svaka firma koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i VISA Business Gold Debit kartica.

    

   Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

    

   Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika VISA Business Gold Debit kartice.

    

   VISA Business Electron kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice.

    

   Korisnik VISA Business Electron kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac VISA Business Electron kartice.

  • Uslovi za izdavanje VISA Business Gold Debit kartice

   Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Gold Debit kartice.

    

   Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.

    

   Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 2 godine.

    

   Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu VISA Business Gold Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

  • Korišćenje VISA Business Gold Debit kartice

   Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na mestima sa oznakom VISA Electron, za podizanje gotovine na bankomatima, na internetu, kao i za MOTO transakcije. Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama. Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik unosi PIN i autentifikuje se kao korisnik.

    

   U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova.

  • Spisak bankomata

   Pogledajte spisak bankomata Raiffeisen banke