Info portal – mesto za Vaše bankarske poslove

VISA Business Gold Debit

Sa svojom VISA Business Gold debitnom karticom možete da:

 • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak VISA
 • podižete gotovinu na bankomatima i šalterima Raiffeisen banke i drugih banaka prihvatilaca VISA kartica
 • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
 • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
 • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost
 • uživate u pogodnostima koje je za Vas obezbedila kompanija Visa Inc. (više informacija na sajtu https://rs.visa.com/)
 • Saznajte više
  • Kako postati korisnik VISA Business Gold Debit kartice?

   Svaka firma koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i VISA Business Gold Debit kartica.

    

   Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

    

   Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika VISA Business Gold Debit kartice.

    

   VISA Business Electron kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice.

    

   Korisnik VISA Business Electron kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac VISA Business Electron kartice.

  • Uslovi za izdavanje VISA Business Gold Debit kartice

   Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Gold Debit kartice.

    

   Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.

    

   Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 2 godine.

    

   Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu VISA Business Gold Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

  • Korišćenje VISA Business Gold Debit kartice

   Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na mestima sa oznakom VISA Electron, za podizanje gotovine na bankomatima, na internetu, kao i za MOTO transakcije. Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama. Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik unosi PIN i autentifikuje se kao korisnik.

    

   U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova.

  • Spisak bankomata

   Pogledajte spisak bankomata Raiffeisen banke

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i online uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

   • dinarska i devizna plaćanja
   • online pregled stanja, prometa i izvoda po računima (sa arhivom naloga i izvoda)
   • pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • menjačnica – online kupovina i prodaja deviza
   • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • zahtev za potvrde o izvršenim plaćanjima
  • Prednosti korišćenja sistema RaiffeisenOnLine

   • Online stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa bankom 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • Neophodna oprema za RaiffeisenOnLine

   • Računar sa internet pristupom
   • USB token/smart kartica sa elektronskim srtifikatom
   • Čitač smart kartice
  • RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva! Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka. Kao mere sigurnosti koriste se:

    

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam
   • Password politika
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta

   Bezbednosna pravila za upotrebu RaiffeisenOnLine

  • Potrebna dokumentacija za pristup RaiffeisenOnLine

ESG upitnik za pravna lica

Kako da pravilno razumemo važnost popunjvanja ESG upitnika i rezultate koje prikazuje.