Digitalne usluge

Raiffeisen banka svojim poslovnim korisnicima nudi širok spektar digitalnih usluga, poput elektronskog bankarstva i mobilnog bankarstva.

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i on-line uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

   • Dinarska i devizna plaćanja
   • On-line pregled stanja i prometa
   • Preuzimanje izvoda po računima u raznim formatima: txt, pdf, xml, SWIFT MT940
   • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • Pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • Pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • Menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun (prodaja deviza)
   • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • Slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • Zahtev za potvrdama o izvršenim plaćanjima
   • Rad sa HOV
   • Mogućnost setovanja pojedinačnog i specijalnog načina potpisivanja (kolektivni potpisi, hijerarhija potpisa, razni limiti po računu)
  • Prednosti korišćenja sistema RaiffeisenOnLine

   • On-line stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa bankom 24/7
  • Neophodna oprema za RaiffeisenOnLine

   • Računar sa internet pristupom
   • Smart kartica sa elektronskim sertifikatom
   • Čitač smart kartice

   Podešavanja i potrebni fajlovi za RaiffeisenOnLine

  • RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva. Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom, koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka.

   Kao mere sigurnosti koriste se:

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam (od 6 do 8 alfanumeričkih karaktera)
   • Password politika (forsirana izmena passworda na određeno vreme, i sl.)
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta
  • Potrebna dokumentacija za pristup RaiffeisenOnLine

Halcom E-bank elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera na svom računaru, obavlja platni promet brzo, jednostavno i efikasno.

CMI@web

Za uspešno poslovanje na međunarodnim tržištima neophodno je imati pouzdanog partnera koji Vam može garantovati jednostavne i sigurne transakcije. Raiffeisen banka je lider u ovoj oblasti, a razvojem ove aplikacije mogućnosti za naše klijente podigli su na još veći nivo.

CMI@Web je najmoderniji internet portal koji omogućava klijentima jednostavno obavljanje domaćih i međunarodnih transakcija u svakoj zemlji gde imaju svoje poslovanje. WEB aplikacija razvijena od strane Raiffeisen Bank International AG i namenjena je Treasury centralama multinacionalnih kompanija.

 • Što CMI@web omogućava svojim korisnicima?

  • Slanje domaćih i međunarodnih plaćanja
  • Dobijanje izveštaja u skladu sa svetskim standardima
  • Korišćenje lokalnih i međunarodnih formata za plaćanje (SWIFT, SEPA XML 20022)
  • Primena udaljenog potpisivanja
  • Rad na engleskom i nemačkom jeziku
  • Uvoz i izvoz podataka
  • Identičan izgled aplikacije za 11 zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija)

SWIFT MT101

Osim putem internet ili elektronskog bankarstva, nalozi za plaćanje se mogu ispostaviti i putem SWIFT-a.

SWIFT MT101 je usluga koja korisnicima omogućava ispostavljanje dinarskih i deviznih naloga i istovremeno, centralizovano upravljenje svojim računima otvorenim u Raiffeisen banci i u drugim bankama.

MT101 poruke se mogu primiti od banaka koje imaju potpisane bilateralne ugovore sa Raiffeisen bankom. Na osnovu instrukcija u tim porukama i potpisanog aneksa ugovora, Raiffeisen banka izvršava dinarska i devizna plaćanja.

 • Što omogućava SWIFT MT101 usluga?

  • Pristup računima otvorenim kod Raiffeisen banke iz druge strane banke
  • Jednostavan način za dostavu instrukcija za plaćanje
  • Jedan način ispostavljanja instrukcija za plaćanje sa svih računa širom sveta

Uplata pazara na višenamenskim uređajima

Uplatu pazara sada možete da vršite na našim višenamenskim bankomatima uz niz prednosti:

 • uplaćujete pazar u vreme koje Vam najviše odgovara – višenamenski bankomati u filijalama su dostupni 24 sata, 7 dana u nedelji ili u okviru radnog vremena tržnog centra u kom se nalaze
 • svaka uplata je odmah proknjižena na Vaš račun, nezavisno od vremena kada je izvršena
 • za uplatu nije potrebna kartica, već kao numerički kod unosite svoj PIB (9 cifara)
 • Lokacije

  Uplata pazara na višenamenskim bankomatima je u ovom trenutku dostupna svim klijentima na 65 lokacija u 26 gradova: Aranđelovac, Bačka Palanka, Beograd, Čačak, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Loznica, Mladenovac, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Smederevska Palanka, Sombor, Sremska Mitrovica,  Stara Pazova, Subotica, Valjevo, Vrbas, Vršac i Zrenjanin, dok su višenamenski bankomati za uplate većih pazara dostupni na 15 lokacija u sledećim gradovima – Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Požarevac i Smederevska Palanka.

 • Limiti

  Limiti se razlikuju u odnosu na tip višenamenskog bankomata.

  Kod dvovalutnih višenamenskih bankomata:

  • maksimalan dnevni limit za uplatu pazara, kao i maksimalan limit po jednoj uplatnoj transakciji  je 150.000 RSD po računu
  • uređaj u jednoj transakciji može da prihvati maksimalno 90 novčanica
  • omogućena je uplata apoena od 500 RSD i više (500 RSD, 1.000 RSD, 2.000 RSD i 5.000 RSD)

  Kod dinarskih višenamenskih bankomata, koji primaju veće pazare:

  • maksimalan dnevni limit za uplatu pazara je 3.500.000 RSD po računu
  • maksimalan limit po jednoj uplatnoj transakciji je 600.000 RSD
  • uređaj u jednoj transakciji može da prihvati maksimalno 295 novčanica
  • omogućena je uplata apoena od 100 RSD i više (100 RSD, 200 RSD, 500 RSD, 1.000 RSD, 2.000 RSD i 5.000 RSD)

   

 • Korisničko uputstvo

  Korisničko uputstvo možete pogledati ovde.

Najčešća pitanja

 • Da li moram da plaćam pazar na višenamenskom bankomatu ili mogu i na šalteru?

  Sve naše ekspoziture su opremljene višenamenksim bankomatima na kojima je moguće uplatiti do RSD 150.000, a neke od filijala imaju bankomate na kojima je moguće uplatiti pazare do 3,5 miliona RSD. Ukoliko je pazar većeg iznosa, moguće ga je uplatiti i na blagajni ukoliko je filijala poseduje. Na četiri lokacije u Beogradu su dostupni i dnevno-noćni trezori koji vrše prijem pazara u bilo kom iznosu i apoenskoj strukturi, kao i prijem čekova.

  Predlažemo da u sekciji „Lokacije“ na našem sajtu proverite koje naše filijale rade sa blagajnom i koje je radno vreme blagajne. Ovde možete i da proverite lokacije sa višenamenskim bankomatima koji primaju veće pazare i lokacije sa dnevno-noćnim trezorima. Većina naših višenamenskih bankomata je dostupna 24/7 i pazar je odmah proknjižen na račun.

 • Koliko košta uplata pazara na višenamenskom bankomatu?

  Ona je povoljnija od uplate pazara na blagajni i iznosi RSD 60 po jednoj transakciji, dok provizija za uplatu pazara na šalteru iznosi od 75 RSD do 2.000 RSD. Svaka uplata je odmah proknjižena na račun, nezavisno od vremena kada je izvršena.

 • Kako da uplatim pazar u apoenima koje ne prima višenamenski bankomat?

  Pravna lica nisu u obavezi da uplaćuju ceo pazar prilikom svake uplate, već jednom u sedam dana. Ovo praktično znači da se sitniji apoeni koji su preostali (do ukupnog iznosa pazara za tu nedelju) mogu uplatiti jednom u toku te nedelje, na dinarskom višenamenskom bankomatu ili na blagajni (ukoliko ta filijali radi sa blagajnom).

  Viševalutni višenamenski bankomati kod uplate pazara primaju apoene od RSD 500 naviše, dok na dinarskim višenamenskim bankomatima možete da uplatite apoene od RSD 100 naviše.

  Za klijente kojima ni ova opcija nije prihvatljiva, banka nudi i dnevno-noćne trezore, koji prihvataju sve apoene. Još jedna usluga banke je prikupljanje pazara putem organizovanog transporta novca. U sekciji „Lokacije“ na ovom sajtu možete da proverite raspoloživost ovih bankomata i dnevno-noćnih trezora.

 • Da li višenamenske bankomate mogu da koristim i za obavljanje nekih drugih transakcija kao pravno lice?

  Osim za uplate pazara, svi višenamenski bankomati mogu se koristiti i za isplatu dinara biznis karticama, isto kao i klasični bankomati. Ukoliko koristite debitne biznis kartice, dinarske isplate na bankomatima su bez provizije. Standardni limiti za isplatu su iznosi do RSD 150.000 RSD dnevno, dok limit po transakciji iznosi RSD 60.000.