Platne kartice

Obavljajte plaćanja u zemlji i inostranstvu VISA Business Gold debitnom i kreditnom karticom i sigurno plaćajte putem interneta uz 3D Secure uslugu.

VISA Business Gold Debit

Sa svojom VISA Business Gold debitnom karticom možete da:

 • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak VISA
 • podižete gotovinu na bankomatima i šalterima Raiffeisen banke i drugih banaka prihvatilaca VISA kartica
 • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
 • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
 • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost
 • uživate u pogodnostima koje je za Vas obezbedila kompanija Visa Inc. (više informacija na sajtu https://rs.visa.com/)
 • Saznajte više
  • Kako postati korisnik VISA Business Gold debitne kartice?

   Svaka firma koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i VISA Business Gold debitna kartica.

   Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

   Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika VISA Business Gold debitne kartice

   VISA Business Gold debitne kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice.

   Korisnik VISA Business Gold debitne kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac VISA Business Gold debitne kartice.

  • Uslovi za izdavanje VISA Business Gold debitne kartice

   Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Gold debitne kartice.

   Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.

   Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 24 meseca.

   Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu VISA Business Gold debitne kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

  • Korišćenje VISA Business Gold debitne kartice

   Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VISA , za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanje na internetu, kao i za MOTO transakcije. Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama. Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik unosi PIN i autentifikuje se kao korisnik.

   U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova.

  • Spisak bankomata

VISA Business Gold Credit

U saradnji sa kompanijom Visa Inc, Raiffeisen banka izdaje kreditnu karticu na revolving osnovi namenjenu kompanijama.

Kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva, po jednostavnoj i brzoj proceduri, a kreditni limit se odobrava u zavisnosti od visine ostvarenih prihoda i ostalih pokazatelja uspešnosti poslovanja kompanije.

Raiffeisen VISA Business kreditna kartica funkcioniše na revolving osnovi, što znači da je kompanija u obavezi da mesečno uplaćuje željeni deo duga i na taj način obnavlja odobreni kreditni limit.

Sa svojom VISA Business Gold kreditnom karticom možete da:

 • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak VISA
 • podižete gotovinu na bankomatima Raiffeisen banke i drugih banaka  prihvatilaca VISA kartica
 • podižete gotovinu na šalterima drugih banaka prihvatilaca VISA kartica
 • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
 • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firme
 • bezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost
 • uživate u pogodnostima koje je za Vas obezbedila kompanija Visa Inc. (više informacija na sajtu https://rs.visa.com/)
 • Saznajte više

  Kamata na dinarska sredstva banke iznosi 1,95% na mesečnom nivou i plaća se samo na ostatak neizmirenog duga. Posebnu pogodnost omogućava korišćenje grejs perioda u trajanju od 45 dana.

  Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, te za plaćanja preko interneta. Rok važnosti kartice je 24 meseca, a minimalni iznos mesečne uplate iznosi 10% od ukupnog duga, a korisnik kartice može da odabere opciju uplate putem trajnog naloga i to 10% ili 100% od ukupnog iznosa duga.U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova

  Uz osnovnu karticu preduzeća, banka može da izda i neograničen broj dodatnih kartica, čijim korišćenjem se zadužuje račun osnovne kartice, u okviru dozvoljenog limita. Naravno, za korišćenje dodatnih kartica neophodna je saglasnost ovlašćenog lica u kompaniji.

  Za sve dodatne informacije u svakom trenutku se možete informisati pozivanjem kontakt centra Banke.

DinaCard Business Debitna kartica

Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, kompanija postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika.

Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

3D Secure - sigurno plaćanje putem interneta

3D Secure je usluga koju Raiffeisen banka pruža svojim korisnicima platnih kartica za sigurno plaćanje putem interneta. Usluga je besplatna za korišćenje i pruža potpunu zaštitu prilikom onlajn plaćanja, a aktivacija usluge je vrlo jednostavna.

 • Saznajte više
  • Šta je 3D Secure usluga?

   3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje Raiffeisen banka a.d. Beograd u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu, kod trgovaca koji su uključeni u Mastercard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše registrovane platne kartice tokom internet transakcije.

   Za korišćenje kartice na 3D Secure internet prodajnim mestima neophodna je registracija za ovu uslugu. Jednom registracijom moći će da se obavlja sigurno plaćanje preko interneta za sve tipove kartica izdanja Raiffeisen banke: debitne i kreditne, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, izuzev za Visa POKLON kartice.

   Kada plaćate na internet prodajnim mestima koja još uvek ne učestvuju u  3D Secure progamu, Vašu karticu možete koristiti na način na koji ste je koristili pre registracije.

   Za sva dodatna pitanja možete pozvati Kontakt centar na broj telefona 011/3202-800.

  • Opis usluge

   • Aktivacija i korišćenje 3D secure usluge su potpuno besplatni, i možete je koristiti na bilo kom računaru, bez posebnog softvera.
   • Preduslovi za korišćenje 3D Secure usluge:
    1. Internet prodajno mesto koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa.
    2. Platna kartica Raiffeisen banke koja podržava Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa servis plaćanja.
    3. Korisnik koji je prethodno registrovan za 3D Secure
   • Neophodno je da instalirate i aktivirate aplikaciju „Moja mBanka„.Ukoliko ste već aktivirali mobilnu aplikaciju „Moja mBanka“ Vi ste automatski registrovani za 3D Secure uslugu, kao i sve platne kartice izdanja Raiffeisen banke koje koristite. Za potvrdu transakcije plaćanja na internetu koristite jednokratnu lozinku, koju kreirate putem mobilne aplikacije „Moja mBanka„.
  • Postupak kupovine

   Postupak kupovine na internet prodajnom mestu koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa, možete pogledati na sledećem linku.

  • Instaliranje aplikacije

   • Instaliranje aplikacije i aktiviranje mobilne aplikacije
    Preuzmite aplikaciju „Moja mBanka“ sa Google Play ili Apple marketa. Na početnoj strani aplikacije imate ponuđene dve opcije za aktivaciju naloga: KREIRAJ NOVI NALOG i VEĆ IMAM NALOG.

   Ukoliko ste novi korisnik digitalnog bankarstva i nemate nalog za elektronsko bankarstvo – RaiffeisenOn Line:

    • Na početnoj strani birate opciju KREIRAJ NOVI NALOG.
    • Nakon unosa Vaših podataka i aktivacionog koda kreirate korisničko ime i lozinku , koji su Vam neophodni za buduće korišćenje usluga internet i mobilnog bankarstva. Aktivacioni kod dobijate pozivom Kontakt centra (011 3202 100) ili u ekspozituri banke. Važnost aktivacionog koda je 24h od trenutka generisanja.
    • Kreiranjem i potvrdom PIN-a aplikacija je aktivirana. PIN koriste za prijavu na mobilnu aplikaciju i kreiranje jednokratne lozinke.

   Ukoliko već imate nalog za elektronsko bankarstvo – RaiffeisenOn Line:

    • Na početnoj strani birate opciju VEĆ IMAM NALOG.
    • Unosite korisničko ime i lozinku, koje koristite za prijavu na RaiffeisenOn Line aplikaciju*.
    • Nakon unosa aktivacionog koda, koji automatski dobijate u vidu SMS poruke na broj mobilnog telefona koji ste prijavili u banci, kreirate PIN koji ćete koristiti za prijavu na aplikaciju i kreiranje jednokratne lozinke.

   * Ukoliko ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, aplikaciju možete aktivirati putem opcije KREIRAJ NOVI NALOG.

  • Kreiranje jednokratne lozinke za potvrdu transakcije plaćanja na internetu

   Na početnoj strani mobilne aplikacije pristupate opciji Token i nakon toga, Kreiraj jednokratnu lozinku. Unosite PIN (koji koristite za prijavu na mobilnu aplikaciju) nakon čega se kreira jednokratna lozinka u vidu koda, i ispisuje na ekranu uređaja. Jednokratnu lozinku unosite na internet prodajnom mestu u procesu plaćanja platnom karticom.

Video tutorijali

Trebate dodatnu pomoć? Za Vas smo pripremili video tutorijale za najvažnije funkcionalnosti aplikacije sa detaljnim objašnjenjima kroz lako razumljiv vizuelni prikaz.