Platni promet

Vaše transakcije učinićemo sigurnim, bržim i povoljnijim, za Vas i Vaše poslovne partnere, kako u domaćem tako i u međunarodnom platnom prometu.

Redovni računi

Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, moguće je obaviti u bilo kojoj ekspozituri naše banke. Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski i papirno plaćati robu i usluge, podizati gotovinu VISA karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Specijalni računi

Sa ciljem praćenja svojih klijenata u svim njihovim aktivnostima, kao i radi zadovoljenja njihovih posebnih potreba, Raiffeisen banka nudi usluge otvaranja specijalnih računa: Escrow računa, HOV računa i Računa osnivačkog uloga.

 • Saznajte više o specijalnim računima
  • Escrow računi

   Banka na zahtev svojih klijenata otvara račune sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove. Po ovim računima banka se pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen u sladu sa ugovorom. Računi sa posebnom namenom gase se kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

  • HOV računi

   Banka za svoje klijente otvara namenske račune za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti. Sve promene po namenskim računima banka izvršava u skladu sa zaključnicima dobijenim od Centralnog registra, Beogradske berze, kao i ugovora o posredovanju zaključenim sa berzanskim posrednikom.

  • Računi osnivačkog uloga

   Uplate osnivačkih uloga na namenske račune otvorene kod banke nerezidenti mogu izvrsiti u devizama, kao i u efektivnom stranom novcu uz prezentaciju potvrde nadležne carinarnice da je novac prijavljen prilikom unosa u zemlju. Uplata osnivačkog kapitala može se izvršiti u dinarima ukoliko su dinari kupljeni u inostranstvu.

Domaći platni promet

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Mi ćemo prepoznati Vaše potrebe i ponuditi Vam najbolje rešenje.

Kao osnovne vrednosti funkcionisanja platnog prometa u banci postavili smo ekonomičnost, efikasnost i sigurnost, kako bismo umanjili Vaše troškove i omogućili Vam da poslujete po svetskim standardima.

 • Saznajte više o uslugama u domaćem platnom prometu
  • Prednosti otvaranja poslovnog računa kod Raiffeisen banke

   • Konkurentna i jednostavna tarifa
   • Dostava naloga elektronskim putem
   • Profesionalna podrška i pomoć prilikom obavljanja platnog prometa
   • Brza realizacija naloga
   • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka dospeća na račun
   • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred
   • Podnošenje instrumenata obezbeđenja na prinudnu naplatu
   • Brza i efikasna naplata čekova
   • Uplata/isplata gotovine i korišćenje noćnog trezora
   • Preuzimanje i isporuka gotovine na adresu klijenta
   • Dostava izvoda putem elektronskog bankarstva, i-mejla, u ekspozituri banke ili putem poruke SWIFT MT940
  • Dostava naloga

   • Elektronski putem sistema elektronskog bankarstva ili putem SWIFT MT101
   • Lično u ekspozituri banke
  • Dostava izvoda

   • Putem i-mejla
   • Putem elektronskog bankarstva
   • Putem SWIFT-a, porukom MT940
   • Lično u ekspozituri
  • Priručnik za plaćanje u zemlji i inostranstvu

   Ovde možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa plaćanjem u zemlji i inostranstvu.

Međunarodni platni promet

Raiffeisen banka usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rešenja, kao i široku mrežu svojih korespondenata. Naše klijente očekuju posebne pogodnosti ukoliko koriste usluge Raiffeisen banke i plaćaju u okviru Raiffeisen grupacije.

 • Saznajte više o uslugama u međunarodnom platnom prometu
  • Pogodnosti plaćanja preko Raiffeisen banke

   • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje
   • Profesionalna i stručna pomoć i saveti prilikom popunjavanja naloga
   • Konkurentna i jednostavna tarifa
   • Dostava naloga elektronskim putem
   • Izvršavanje naloga bez dodatne dokumentacije (uz potpisan ugovor)
   • Dostavljanje poruke o izvršenom plaćanju klijent dobija istog dana kada je plaćanje izvršeno putem i-mejla ili faksa
   • Jeftinije i brže plaćanje u okviru Raiffeisen grupacije
   • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka rasporeda priliva
  • Dostava naloga i dokumentacije

   • Putem sistema elektronskog bankarstva ili putem SWIFT MT101 (do 13:00)
   • Lično u ekpozituri banke (do 13:00)

   Prateću dokumentaciju (fakturu, profakturu, ugovor, itd) možete dostaviti skenirano i-mejlom na adresu customer.service@raiffeisenbank.rs ili na fax 011/220-7603; 011/220-7609; 011/222-5789.

   Ukoliko klijent potpiše ugovor kojim se reguliše plaćanje prema inostranstvu bez prateće dokumentacije, prilikom plaćanja je obavezan da dostavi samo nalog za plaćanje.

  • Dostava izvoda

   • Putem i-mejla
   • Putem elektronskog bankarstva
   • Putem SWIFT-a, porukom MT940
   • Lično u ekspozituri
  • Plaćanje u okviru Raiffeisen grupacije

   BIC code  Naziv banke
   SGSBALTX Raiffeisen Bank Sh.a., Tirana, Albanija
   RZBAATWW Raiffeisen Bank International AG, Austrija
   RVSAAT2S Raiffeisenverband Salzburg, Austrija
   RLNWATWW Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Austrija
   RZOOAT2L Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Austrija
   RZTIAT22 Raiffeisenlandesbank Tirol, Austrija
   SLHYAT2S Salzburger Landes-Hypothekenbank, Austrija
   RVVGAT2B Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, Austrija
   PJCBBY2X Priorbank JSC, Minsk, Belorusija
   RZBABA2S Raiffeisen Bank d.d Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
   RZBBBGSF Raiffeisenbank (Bulgaria) E.A.D., Sofia, Bugarska
   RZBCCZPP Raiffeisenbank a.s., Prague, Češka
   RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
   UBRTHUHB Raiffeisen Bank Zrt., Budapest, Mađarska
   RZOODE77 RLB Zweigniederlassung Süddeutschland, Nemačka
   RZBRROBU Raiffeisen Bank S.A., Bucharest, Rumunija
   RZBMRUMM AO Raiffeisenbank, Moscow
   TATRSKBX Tatra banka a.s., Bratislava. Slovačka
   RBKOXKPR Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C., Priština, Srbija
   RZBSRSBG Raiffeisen banka a.d., Belgrade, Srbija
   AVALUAUK Raiffeisen Bank Aval JSC, Kiev, Ukrajina
  • Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR

   Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu sa datumom valute D+2 ili datumom koji je dogovoren. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom.

   Nalozi koje banka primi nakon vremena predviđenog za prijem naloga, biće obrađeni narednog radnog dana na opisani način.
   Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa.
   Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent banke može izvršiti koristeći devizna sredstva u valuti plaćanja sa svog deviznog računa.

   U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i otkupom potrebnih deviznih sredstava od banke.

   U slučaju da korisnik plaćanja nije dobio sredstva u skladu sa navedenim postupkom ili klijent ima primedbu na neki drugi aspekt obavljene transakcije, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.

  • Naplata iz inostranstva

   O svim prilivima iz inostranstva primljenim do 16:00 časova, Raiffeisen banka dostavlja obaveštenje klijentu istog radnog dana. Obaveštenja o prilivima iz inostranstva klijentima se mogu dostavljati putem:

   • I-mejla
   • Faksa
   • E-bankinga: RaiffeisenOnLine i Hal E-bank
  • Priručnik za plaćanje u zemlji i inostranstvu

   Ovde možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi sa plaćanjem u zemlji i inostranstvu.

  • Nalog za plaćanje

  • Važna informacija – Plaćanje u Maleziju!

   U skladu sa obaveštenjem Centralne banke Malezije, devizna plaćanja u korist primaoca u Maleziji, moraju da sadrže osnov plaćanja, odnosno POP code. Molimo vas da podatak unosite u polje Detalji plaćanja kako sledi: POP code – vrednost iz tabele u prilogu, a zatim ostale detalje ukoliko je neophodno (koje inače navodite).

   Primer: POP code – 04000, invoice 1309/2022

  • Važna informacija – Plaćanje u Ujedinjene Arapske Emirate!

   Prema zahtevu Centralne banke Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), za plaćanja prema UAE obavezan je unos svrhe plaćanja u obliku  POP code-a u prvom redu polja Detalji plaćanja. Podatak treba uneti uneti u sledećem formatu   /BENEFRES/AE//XXX/, pri cemu je XXX slovna oznaka svrhe plaćanja, odnosno POP code, koji uvek ima tri karaktera (lista je dostupna na internet stranici naše banke u delu Međunarodna plaćanja). Ostali detalji plaćanja se mogu naći u sledećim redovima polja. Primer popunjenog polja Detalji plaćanja nalazi se u prilogu: /BENEFRES/AE//TCP/ Invoice no 156/2020 Ukoliko u nalogu ne bude naveden obavezan POP code u zahtevanom formatu , ino banke mogu naplatiti dodatne troškove realizacije naloga, odnosno odbiti izvršenje naloga.

  • Važna informacija – Plaćanje u Bahrein!

   Poštovani,

   U skladu sa najnovijim obaveštenjem koje smo dobili, za plaćanja prema Bahreinu obavezan je unos svrhe plaćanja u obliku  POP code-a u prvom redu polja Detalji plaćanja.

   Podatak treba uneti uneti u sledećem formatu   //BENEFRES/BH//XXX /, pri čemu je XXX slovna oznaka svrhe plaćanja, odnosno POP code.

   Ostali detalji plaćanja se mogu naći u sledećim redovima polja.

    

   Primer popunjenog polja Detalji plaćanja:

   /BENEFRES/BH//ATS/

   Invoice no 156/2020

   Listu POP codova za Bahrein možete preuzeti na sledećem linku, strana 6.

    

   Srdačan pozdrav,

   Raiffeisen banka