Vreme ulažite u biznis, ne u posete banci!

Uz Biznis iKeš kredit ponudu do 2.300.000 dinara dobijate onlajn

Podnesite zahtev bez troškova

Bez provizije za obradu zahteva i troškova povlačenja izveštaja Kreditnog biroa.

Zahtev možete započeti i nastaviti u bilo kom trenutku

Na mejl ćemo Vam poslati link za nastavak procesa od koraka na kom ste stali, a možete nastaviti sa bilo kog uređaja.

Tekući račun uz besplatne digitalne kanale

Ukoliko nemate tekući račun u Raiffeisen banci, otvarate ga tokom ovog procesa bez mesečne naknade održavanja u prvih 12 meseci.

Takođe, ukoliko već niste korisnik, održavanje za Moja mBanka Biznis i Moja eBanka Biznis aplikacije je besplatno u toku trajanja ugovora o tekućem računu.

Šta je potrebno da znam pre apliciranja?

 • Ko može da aplicira?

  U ovom procesu mogu da apliciraju zastupnici koji su ujedno i vlasnici društva sa ograničenom odgovornošću sa jednim vlasnikom registrovanim u agenciji za privredne registre, državljani Republike Srbije.

 • Važeća lična karta ili pasoš

  Jedan od ova dva dokumenta će biti potreban za identifikaciju u filijali.

 • Odluka o zaduženju

  Kako biste ceo proces uspešno završili jednim dolaskom u filijalu, potrebno je da prilikom dolaska dostavite original primerak Odluke o zaduženju. Ovaj dokument se formira tek nakon odobravanja kredita, a preciznu instrukciju ćete dobiti u toku procesa.

 • Menice

  Kredit se realizuje uz 2 blanko menice vlasnika i 5 blanko menica pravnog lica za kredite sa rokom do 24 meseca, odnosno 2 blanko menice vlasnika i 10 blanko menica pravnog lica za kredite sa rokom 25 meseci i više. Menice možete kupiti u filijali ili možete doneti svoje.

 • Broj telefona u domaćoj mreži

  Uređaj sa navedenim brojem telefona bi trebalo da imate kod sebe jer ćemo Vam tokom procesa slati kodove koje je potrebno da unesete da biste završili apliciranje.

 • Tekući račun i digitalne usluge

  Ukoliko već ne koristite, u toku procesa ćete otvoriti tekući račun i ugovoriti usluge mobilnog i internet bankarstva. Iznos kredita biće isplaćen na ovaj račun a novcem ćete odmah moći da raspolažete koristeći aplikacije. Račun se otvara i usluge se ugovaraju samo u slučaju kada Vam se odobri kredit.