Visa debitna kartica

Uživajte u sigurnosti plaćanja! Novac dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji.

Izdavanje kartice u roku od 15 minuta

Zaboravite na dugotrajan proces izdavanja, uživajte u sigurnosti plaćanja već sada, proces izdavanja traje samo 15 minuta.

Novac je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji

VISA Debit debitnu karticu možete da koristite za podizanje gotovine i plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu.

Šta morate da znate

 • Uslovi izdavanja kartice

  • Korisnik kartice može biti svaki punoletni građanin Srbije, kao i strano fizičko lice koje je zaposleno u ambasadi, diplomatsko-konzularnom
   predstavništvu ili stranac koji ima prebivalište na teritoriji naše zemlje.
  • Kartica se izdaje i važi do roka koji je naznačen na kartici (36 meseci) i nakon tog roka se reizdaje.
  • Svi korisnici koji VISA Debit karticu koriste u Paketu proizvoda, oslobođeni su plaćanja godišnje članarine sve dok VISA Debit karticu
   koriste u okviru Paketa proizvoda.
  • VISA Debit kartica dobija se nakon otvaranja tekućeg računa u Raiffeisen banci i podnošenjem zahteva za dodelu ove kartice. Osnovna
   VISA Debit kartica izdaje se po jednom tekućem računu. Na jednu osnovnu karticu može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po
   osnovu koršćenja dodatnih VISA Debit kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

  Zamena kartice se vrši u sledećim slučajevima:

  1. kada korisnik menja lične podatke.
  2. kada je fizički oštećena plastika kartice.
  3. novoprimljena kartica sa netačno unetim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna.
  4. zaboravljen ili izgubljen PIN.

Nije prava kartica za Vas?

Pogledajte ostale kartice iz naše ponude...

Mastercard kreditna karticaVISA kreditna kartica