Brzo. Lako. Mogućnost plaćanja na rate bez kamate.

Plaćajte na rate VISA kreditnom karticom!

Savršena zamena za plaćanje čekovima

Ovu karticu možete koristiti umesto čekova, dovoljno je samo da određenu kupovinu platite njome i u zavisnosti od utrošenog iznosa, plaćanje će se podeliti na 3, 6 ili 12 rata.

Vaš novac, gde god i kad god Vam treba

VISA Revolving karticu možete da koristite za kupovinu na prodajnim mestima u zemlji i u inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu. Uz to, mesečnu članarinu za korišćenje VISA kreditne kartice banka počinje da naplaćuje po isteku roka od 3 meseca od aktivacije kartice.

Šta morate da znate

 • Minimalni uslovi

  ​Primanja i radni staž

  • Minimalna zarada: 18.000 RSD
  • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Minimum 20 godina i maksimum 68 godina starosti

  Kontakt telefon

  • Obavezan kontakt telefon
  • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Reprezentativni primer

  Reprezentativni primer otplate na rate bez kamate na dan 01.05.2022.

  Kupovina obavljena na 12 rata 60.000 RSD
  Iznos rate (60.000/12) 5.000 RSD
  Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne kartice Mesečno 230 RSD
  Mesečni trošak na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja  

  20 RSD

  Mesečni trošak na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice – skiming) 40 RSD
  Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata 5.060 + 230 = 5.290 RSD

   

  Reprezentativni primer za revolving model otplate (uz otplatu minimalne mesečne obaveze od 5%) na dan 01.05.2022.

  Iznos kupovine 60.000 RSD
  Minimalni iznos mesečne obaveze po izvodu (5% od ukupnog dospelog duga i mesečne naknade) 3.014,50 RSD
  Naknada za obradu zahteva za izdavanje kartice 0 RSD
  Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne kartice Mesečno 230 RSD
  Mesečni trošak na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja 20 RSD
  Mesečni trošak na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice – skiming) 40 RSD
  Visina godišnje nominalne kamatne stope 29,40%
  EKS  38.67%

   

Najčešća pitanja

 • Na koji način se transakcije dele na rate?

  Svaka transakcija iznad RSD 5.000 deli se na rate po sledećem ključu:

  Kupovina u zemlji:

  • Iznos transakcije RSD 5.000 – 15.000 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije RSD 15.001 – 30.000 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije RSD 30.001+ deli se na 12 rata

  Kupovina u inostranstvu:

  • Iznos transakcije EUR 40 – 130 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije EUR 130.01 – 250 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije EUR 250.01+ deli se na 12 rata

  Sve transakcije manje od RSD 5.000 odnosno EUR 40 kao i sva podizanja gotovine nisu predmet podele na rate.

 • Kako mogu koristiti karticu bez ikakve kamate?

  Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

 • Kada se potrošnja računa po revolving a kada po instalment principu?

  Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli se na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu.

 • Da li mogu prevremeno da otplatim kupovinu koja je podeljena na rate?

  Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

 • Na koji način otplaćujem iznos koji sam iskoristio sa kartice?

  Dospele obaveze klijenti mogu izmiriti u filijali Raiffeisen banke ili drugih poslovnih banaka kao i putem elektronskog bankarstva. Klijenti koji imaju tekući račun u Raiffeisen banci, dospele obaveze mogu otplaćivati trajnim nalogom koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem elektronskog bankarstva ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

 • Da li klijent koji ne uplati jednu ratu, odnosno jednu ratu uplati po revolving principu, može i dalje da koristi plaćanje na rate bez kamate?

  Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste (ili delimičnog plaćanja iste) po dospeću, celokupan iznos dospele rate (ili neplaćeni deo dospele rate) će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata, koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.

Nije prava kartica za Vas?

Pogledajte ostale kartice iz naše ponude...

Visa Debitna karticaMastercard kreditna kartica