Dokumentarni poslovi i garancije

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbeđenja. Dokumentarni akreditiv je u bankarskoj praksi najviše korišćen bankarski proizvod u međunarodnim transakcijama.

Samim izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje-negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta o izvršenom izvozu u skladu sa unapred predviđenim uslovima datih tekstom akreditiva.

Ovaj instrument pruža sigurnost kako kupcu robe i/ili usluga, tako i prodavcu.

Prednost za kupca: da će dobiti robu kako je i ugovorio, bez rizika da unapred plati nešto što nije ni video.

Prednost za prodavca: da će sigurno naplatiti isporučenu robu ako je sledio upustva i uslove iz akreditiva. Ovaj instrument podleže najšire prihvaćenim pravilima i uzansima (Pravila UCP 600, koja je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu i verifikovale skoro sve zemlje sveta).

Odeljenje dokumentarnih poslova i garancija

+381 11 220 77 85
+381 11 220 77 87
+381 11 220 77 83

Još iz kategorije