ESG upitnik za privredu

Video vodič

Kompanije imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promena i posledičnnom očuvanju celokupne životne sredine. Za merenje doprinosa svake kompanije podaci se prikupljaju kroz ESG upitnik. Pogledajte video koji će Vam objasniti i voditi Vas kroz ovaj postupak.

ESG upitnik - česta pitanja

 • Cilj upitnika

  Zašto popunjavamo ESG upitnik?

  Ekološki, socijalni i upravljački aspekti (ESG) imaju sve važniju ulogu u poslovnom svetu a izveštavanje zasnovano na ESG podacima postaje osnov za praćenje prelaska na održivu ekonomiju. Obaveza ESG izveštavanja će postati standard i za finansijske institucije i u tom smislu nam je potrebna Vaša podrška u dostavljanju Vaših ESG podataka u strukturiranom formatu – upitniku.

   

  Zašto je potrebno da dostavimo ESG podatke ako u našoj zemlji još uvek nije u primeni zvanična ESG EU regulativa (npr. Direktiva o nefinansijskom izveštavanju – Non-Financial Reporting Directive)?

  Pored značaja prikupljanja ovih podataka za Vaše poslovanje, dostavljanjem ESG podataka kroz ovaj upitnik Raiffeisen banka će:

  • bolje razumeti Vašu ESG strategiju i aktivnosti
  • podržati Vašu kompaniju u procesu transformacije ka zelenoj agendi
  • biti u prilici da adekvatno proceni Vaše ESG rizike i ponudi adekvatne finansijske usluge
 • Podaci

  Šta se dešava sa mojim ESG podacima koje dostavim kroz upitnik?

  RBI grupa će koristiti Vaše ESG podatke u svrhu:

  • izračunavanja internog RBI ESG rejtinga
  • pružanja podrške u procesu transformacije ka zelenoj agendi
  • ESG izveštavanja regulatorima i supervizorima

   

  Šta ako nemam sve podatke koji su traženi u upitniku?

  Znamo da bi moglo biti izazovno prikupiti sve tražene ESG podatke. Ako nemate određene ESG podatke na raspolaganju, pošaljite nam popunjen ESG upitnik čak i sa praznim poljima.

   

  Koliko često treba dostavljati ESG podatke moje kompanije?

  Jednom godišnje, o čemu ćete svakako dobiti posebno obaveštenje od Banke.

 • Konkretna pitanja vezano za popunjavanje excel upitnika

  Šta znači sivo polje u ESG upitniku?

  Siva polja su ili neaktivna ili će biti popunjena od strane banke – ne morate da popunjavate ova polja.

   

  Gde mogu da pronađem informacije o ESG terminologiji?

  Na stranici „Glossary” u upitiku možete pronaći korisne definicije i veb linkove do odgovarajućih regulatornih okvira.

   

  Gde mogu da pronađem kategorije za svoju „glavnu industriju”?

  Na stranici „Industries clustering” u upitniku možete pronaći podelu industrija zasnovanu na globalnom klasifikacionom sistemu GICS – Global Industry Classification System.

   

  Da li treba da unesem ESG podatke na nivou grupe („konsolidovano“) ili za pojedinačnu kompaniju („samostalno“)?

  Potrebno je da sami izaberete da li unosite konsolidovane ili samostalne podatke.

  Poželjni su samostalni podaci jer omogućavaju preciznije izveštavanje. Međutim, ako su podaci dostupni samo na konsolidovanom nivou grupe – kao što su podaci o emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG – Greenhouse Gases) – onda se prikupljaju konsolidovani podaci grupe.

  VAŽNO: Unesite ili samostalne ili konsolidovane podatke, ali ne menjajte nivo izveštavanja između pitanja!

   

 • Podrška

  Gde mogu da pronađem definicije, objašnjenja i primere?

  • sveobuhvatni materijal za podršku nalazi se u samom ESG upitniku:objašnjenja i primeri su navedeni pored svakog pitanja
  • definicije se mogu pronaći na stranici „Glossary”
  • alat za konverziju jedinica u odeljku „Convertor”
  • pregled različitih tipova emisija u odeljku „Emmission Types“
  • tabela kodova GICS za određivanje vaše glavne industrije je u odeljku „Industry Clustering”.

   

  Ko mi može pomoći u slučaju da imam još pitanja?

  Ne ustručavajte se da svoja pitanja pošaljete imejlom na adresu:

  RBRSGREEN@raiffeisenbank.rs