Bez kamate do 2.000 EUR uz Može SVE paket tekućeg računa

Vožnja novog vozila je posebno iskustvo

Uživajte u kupovini uz kombinovani kredit Raiffeisen banke.
Bez kamate do 2.000 evra uz Može SVE paket račun.

Fiksna kamatna stopa, bez obaveznog kasko osiguranja

Beskamatni kredit se odobrava na period od 13 do 36 meseci, a kredit sa fiksnom kamatnom stopom na maksimalni rok od 84 meseca.
Kasko osiguranje je neophodno osim u dva slučaja:
1. ukoliko se uzima kombinovani auto kredit sa 0% kamate, a ostatak iznosa klijent plaća učešćem
2. ukoliko u zbiru kombinovani kredit sa 0% kamate i kamatni kredit ne prelaze definisan limit do 15.000 evra za nova vozila

Obavezno je učešće i ono iznosi 30 odsto od kupoprodajne vrednosti vozila.

Može SVE paket račun

Može SVE paket račun nudi više pogodnosti od druga dva paketa tekućih računa. Brižljivo je kreiran na osnovu dugogodišnjeg iskustva u poslovanju sa građanima i u skladu sa najmodernijim zahtevima u bankarstvu.