Energija Sunca.
Stvarno može

Unapredite poslovanje uz kredite za solarne panele Raiffeisen banke.

Investicija koja se isplati

Usredsredite se na poslovanje dok sistem ne “prodiše“, jer prva rata stiže tek za godinu dana. Dobijanjem struje iz energije Sunca sačuvaćete novac, jer ušteda kreće istog momenta kada uključite Vašu solarnu elektranu.

Postanite energetski nezavisni

Umanjite zavisnost od promena na tržištu energenata tako što ćete sami postati proizvođač čiste struje. Aktivno se uključite u prelazak na zelenu ekonomiju i iskoristite sve potencijale solarnih panela.

Budite deo promena

Pridružite se zelenim kompanijama koje su prepoznale potencijal ulaganja u solarne panele i napravile značajne iskorake u zaštiti životne sredine. Proizvodnjom po ekološkim standardima pomozite očuvanju okoline u kojoj poslujete i živite.

Za sve dodatne informacije o uslovima kredita, na raspolaganju Vam je Vaš saradnik za mikro, mala preduzeća i preduzetnike.

Reprezentativni primeri

 • Reprezentativni primer investicionog kredita za nabavku solarnih panela u RSD (otplata u mesečnim anuitetima):

  Postojeći klijent banke:
  Iznos kredita7.000.000,00 RSD
  Rok (u mesecima)120
  Grejs period (u mesecima)12
  NKS (godišnja, promenljiva)6% + 3M BELIBOR* = 11,73%
  Mesečna rata64.814,81 RSD
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita:
  Trošak kamate 4.651.126,28 RSD
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva (0,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 10.000 RSD) 35.000,00 RSD
  Trošak menica (10 komada)500,00 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa preduzetnika600.00 RSD
  Trošak Ličnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD
  Trošak overe založne izjave1.440,00 RSD
  Trošak upisa pokretne zaloge u APR5.000,00 RSD
  EKS na dan 15.01.2024. godine 12,76 %
  *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 5,73%
  ** U dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan obračuna EKS-a
  Novi klijent banke:
  Iznos kredita7.000.000,00 RSD
  Rok (u mesecima)120
  Grejs period (u mesecima)12
  NKS (godišnja, promenljiva)6% + 3M BELIBOR* = 11,73%
  Mesečna rata64.814,81 RSD
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita:
  Trošak kamate 4.651.126,28 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**250 RSD
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva (0,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 10.000 RSD) 35.000,00 RSD
  Trošak menica (10 komada)500,00 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa preduzetnika600.00 RSD
  Trošak Ličnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD
  Trošak overe založne izjave1.440,00 RSD
  Trošak upisa pokretne zaloge u APR5.000,00 RSD
  EKS na dan 15.01.2024. godine 12,83 %
  *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 5,73%
  **Naknada za vođenje platnog računa se obračunava ukoliko klijent nema otvoren dinarski platni račun, već se isti otvara uz kredit.
 • Reprezentativni primer investicionog kredita za nabavku solarnih panela sa valutnom klauzulom (EUR) (otplata u mesečnim anuitetima):

  Postojeći klijent banke:
  Iznos kredita60.000 EUR
  Rok (u mesecima)120
  Grejs period (u mesecima)12
  NKS (godišnja, promenljiva)4.9% + 3M EURIBOR* = 8,842%
  Mesečna rata555,56 EUR
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita:
  Trošak kamate 30.051,15 EUR
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva (0,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 100 EUR) 300,00 EUR
  Trošak menica (10 komada)500,00 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa preduzetnika600.00 RSD
  Trošak Ličnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD
  Trošak overe založne izjave1.440,00 RSD
  Trošak upisa pokretne zaloge u APR5.000,00 RSD
  EKS na dan 14.01.2024. godine 9,51%
  *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 3,942%
  Novi klijent banke:
  Iznos kredita60.000 EUR
  Rok (u mesecima)120
  Grejs period (u mesecima)12
  NKS (godišnja, promenljiva)4.9% + 3M EURIBOR* = 8,842%
  Mesečna rata555,56 EUR
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita:
  Trošak kamate 30.051,15 EUR
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun**250 RSD
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva (0,5% od iznosa odobrenog kredita, minimum 100 EUR) 300,00 EUR
  Trošak menica (10 komada)500 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja kreditnog biroa preduzetnika600.00 RSD
  Trošak Ličnog izveštaja Kreditnog biroa246,00 RSD
  Trošak overe založne izjave1.440,00 RSD
  Trošak upisa pokretne zaloge u APR5.000,00 RSD
  EKS na dan 14.01.2024. godine 9,59%
  *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 3,942%
  **Naknada za vođenje platnog računa se obračunava ukoliko klijent nema otvoren dinarski platni račun, već se isti otvara uz kredit.

Šta morate da znate

 • Kome je namenjen ovaj kredit?

  Kredit je namenjen mikro i malim preduzećima i preduzetnicima sa godišnjim prihodima preko 100.000 EUR.

 • Koja sredstva obezbeđenja su potrebna?

  Kao sredstvo obezbeđenja za kredit, pored menica, uzima se zaloga na predmetu finansiranja – solarnim panelima i pratećoj opremi.

   

 • Koji je minimalni iznos učešća?

  Iznos učešća klijenta u investiciji je minimum 10 odsto.

   

 • Koji je maksimalni rok na koji se može odobriti kredit?

  Maksimalni rok na koji se može odobriti kredit je 10 godina, uz grejs period do 12 meseci. Klijent se može odlučiti i za kraći rok i/ili grejs period, u skladu sa poslovnim potrebama.