Poslovanje po ESG principima

Šta predstavlja pojam ESG?

Jedan od novih izraza u savremenom svetu je i akronim „ESG“. Svako od 3 slova predstavlja po jednu granu aktivnosti koje objedinjene kreiraju bolji svet sa više odgovornosti:
E
(environmental) – životna sredina, ekologija, okruženje;
S (society) – društvo, zajednica, socijalne grupe;
G (governance) – nosioci vlasti, oni koji donose zakone, regulatori.

ESG poslovanje zahteva fokusiran pristup kako bi se odgovorilo globalnim izazovima i uspostavilo održivo poslovanje. U Raiffeisen banci verujemo da je prihvatanje tog koncepta osnova prisustva na tržištu 21. veka. Aktivno tragamo za svim načinima da ESG primenjujemo u našem poslu.

ESG proizvodi Raiffeisen banke

Kako bismo doprineli uštedi prirodnih resursa i smanjenju stepena zagađenja životne sredine, uveli smo u upotrebu platne kartice od recikliranog PVC-a. Ovo su prve kartice od reciklirane plastike na našem bankarskom tržištu.
Ekološki osvešćeno i odgovorno ponašanje podrazumeva uzimanje u obzir efekata našeg poslovanja na životnu sredinu. Korišćenje recikliranog PVC smanjuje emisiju CO2 u odnosu na proizvodnju kartica od obične plastike: 15,79 grama naspram 3 grama. Emisija CO2 smanjuje se za čak 80% u odnosu na izradu kartica od nereciklirane plastike.
Prve platne kartice Raiffeisen banke od reciklirane plastike biće dostupne za VISA Gold i Platinum platne kartice, dok će se u narednom periodu reciklirane kartice koristiti i za ostale platne kartice u ponudi banke.

Održivo poslovanje - ESG investicioni fondovi

Raiffeisen INVEST je u junu 2022. godine osnovala prvi ESG investicioni fond na domaćem tržištu „Raiffeisen Green“, a ubrzo nakon toga i drugi ESG fond „Raiffeisen Alternative“.

Investicioni fondovi Raiffeisen Green i Raiffeisen Alternative ulažu u akcije i obveznice kompanija koje vode računa o zaštiti životne sredine, tretiraju svoje zaposlene na fer način, doprinose društvenom okruženju i imaju transparentno korporativno upravljanje. Fond Raiffeisen Green pretežno ulaže u ESG obveznice, dok fond Raiffeisen Alternative pretežno investira u ESG akcije.

Za ulaganje u fond Raiffeisen Alternative predvidjena je poreska olakšica za godišnji porez na dohodak građana koja može iznositi maksimalno do 50% utvrđene poreske obaveze.

 

Ekologija

Na poziv Ministarstva ekologije i Udruženja banaka Srbije, Raiffeisen banka se priključila projektu očuvanja Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ kroz sufinansiranje izgradnje mini solarne elektrane u okviru rezervata.

Svakodnevna primena ESG pravila

Upravna zgrada Raiffeisen banke na Novom Beogradu u potpunosti je projektovana i izgrađena prema standardima održivog poslovanja za potrošnju električne energije kroz novi sistem osvetljenja i grejanja , a isti standard uvodimo i u mrežu naših filijala po čitavoj zemlji.
Unutar Raiffeisen banke vrši se svakodnevna separacija svih vrsta otpada kako bi se efikasnije vršila reciklaža. Na parkingu ispred zgrade nalazi se punjač za električna vozila, a elektronski uređaji u upotrebi su iz energetske A+++ klase .

Kompletno poslovanje Raiffeisen banke je orijentisano ka digitalizaciji svih procesa, što donosi značajna umanjenja u korišćenju papira u svakodnevnim aktivnostima.
Naš plan je da naredni koraci u ESG aktivnostima donesu još širi spektar poduhvata kojima ćemo dodatno potvrditi opredeljenost za održivo i odgovorno poslovanje na tržištu Srbije.