27 Mar 2020

Rad filijala tokom vikenda za isplatu penzija

Raiffeisen banka obaveštava sve građane da će sve filijale banke raditi u subotu i nedelju, 28. i 29. marta 2020. godine, u periodu od 9 do 12 časova. Filijale će biti na raspolaganju za isplatu penzija građanima koji u toku prethodnih dana nisu uspeli da ih podignu. Isplata penzija se vrši isključivo na osnovu punomoćja datog licu koje penzioner ovlasti, a skladu sa preporukama Narodne banke Srbije. Više informacija možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije kao i pozivanjem našeg Kontakt centra na broj 011/3202-100.