16 Jun 2020

Važno obaveštenje za korisnike moratorijuma

Poštovani klijenti,

Na osnovu Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, Raiffeisen banka a.d. Beograd ponudila je svim svojim klijentima, fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, zastoj u otplati obaveza (u daljem tekstu: moratorijum). Za one klijente koji su pomenutu ponudu prihvatili, moratorijum je stupio na snagu 31.03.2020. i prestaje da važi 29.06.2020. (kraj dana).

Sve kreditne obaveze (anuiteti, rate ili mesečne obaveze po kamatama) koje su dospele u toku moratorijuma, biće pomerene za tri meseca.

Radi lakšeg razumevanja, pomeranje dospeća kreditnih obaveza pojašnjeno je u sledećem primeru:

Dospeća rata u toku moratorijuma
(prvobitni datumi dospeća rata)
Novi datum dospeća rata nakon primene isteka moratorijuma
31.3.2020. 30.06.2020.
30.04.2020. 31.07.2020.
31.05.2020. 31.8.2020.

 

Ukoliko ste se izjasnili da želite raniju primenu moratorijuma usled dospelosti kreditnih obaveza, što će reći da je moratorijum primenjen na Vaše obaveze koje su dospele pre 31.03.2020, u tom slučaju moratorijumom će biti obuhvaćene 4 mesečne kreditne obaveze, te će njihova dospeća biti pomerena za 4 meseca,  kao što je pojašnjeno u sledećem primeru:

Dospeća rata u toku moratorijuma
(prvobitni datumi dospeća rata)
Novi datum dospeća rate nakon isteka moratorijuma
25.03.2020. 25.07.2020.
25.04.2020. 25.08.2020.
25.05.2020. 25.09.2020.
25.06.2020. 25.10.2020.

Svakako, u cilju potpunog i blagovremenog informisanja o svim elementima obaveza i načinu njihovog izmirivanja, banka će Vam dostaviti nove planove otplata u predstojećem periodu.

Dodatno, u skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, banka Vam nudi dve dodatne mogućnosti u vezi sa načinom otplate kreditnih obaveza koje su obuhvaćene moratorijumom. Ove mogućnosti podrazumevaju da, ukoliko želite, odjednom izmirite:

          1. anuitete/rate koje nisu naplaćene tokom moratorijuma ili

          2. samo kamatu koja nije naplaćena tokom moratorijuma.

U slučaju da želite jednu od ove dve opcije, potrebno je da se obratite banci sa konkretnim zahtevom, i to pozivom Kontakt centra na broj 011/3202-100 ili slanjem i-mejla na adresu moratorijum@raiffeisenbank.rs.

Ukoliko ne želite nijednu od ove dve opcije, servisiranje Vaših kreditnih obaveza se nastavlja u skladu sa novim planom otplate koji će Vam banka dostaviti u narednom periodu, bez dodatnih troškova.

Srdačno,

Raiffeisen banka