01 Jun 2023

Nova funkcionalnost na sajtu Raiffeisen banke za dostupnost osobama sa različitim vrstama smetnji

Sa namerom da osobama sa motoričkim oštećenjima ili invaliditetom omogući potpunu preglednost sadržaja veb stranice i pristup digitalnim uslugama, Raiffeisen banka je na sajtu postavila novu funkcionalnost koja omogućava niz specijalizovanih podešavanja prikaza prema stepenu i vrsti smetnji koje korisnik ima.

Korisnike sa određenim motoričkim oštećenjima ili invaliditetom koji otežava pristup ili pregledanje sadržaja, jasno obeležena ikonica na sajtu vodi direktno u meni za bolju pristupačnost. U tom meniju istaknute su vrste invaliditeta za koje je potrebna podrška, i nakon odabira, sajt poprima format prilagođen selektovanoj podršci.
Na raspolaganju su podešavanja za osobe sa: motoričkim oštećenjem, slabim vidom ili slepilom, daltonizmom, epilepsijom, ADHD poremećajem, disleksijom, kao i sekcija „kognitivno učenje“. Osim toga, postoji i opcija „predimenzionirani vidžet“ kojom se znatno povećava veličina prikazanog sadržaja na ekranu, kao i audio format.

Svesna savremenog trenutka u kome osobe sa fizičkom ili bilo kojom drugom vrstom smetnji ni na koji način ne bi smele da budu sprečene da konzumiraju digitalne sadržaje, Raiffeisen banka će nastaviti da prati dalji razvoj funkcionalnosti u okviru pomenute platforme, te da vrši dodatno unapređenje svog sajta i ostalih digitalnih sadržaja.

Za sve korisnike koji zahtevaju dodatna pojašnjenja za ovu funkcionalnost ili im je potrebna pomoć u pokretanju specijalizovanih podešavanja, na raspolaganju je i-mejl info@raiffeisenbank.rs ili Kontakt centar banke na 011 3202 100