O banci

Menadžment banke

E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs
Kontakt centar: +381 11 3202 100
Telefon +381 11 3202 100

Izvršni odbor
Predsednik Izvršnog odbora Zoran Petrović
Članica Izvršnog odbora, poslovi sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima Jelena Aksić
Članica Izvršnog odbora, upravljanje rizicima Svetlana Maraš
Član Izvršnog odbora, poslovi sa privredom Goran Kesić
Član Izvršnog odbora, informacione tehnologije i operativni poslovi Nenad Sibinović
Upravni odbor
Predsednik Upravnog odbora Peter Lennkh
Član Upravnog odbora Andrii Stepanenko
Članica Upravnog odbora Barbara Pichler
Član Upravnog odbora Oliver Roegl
Članica Upravnog odbora Gordana Karić
Članica Upravnog odbora Aleksandra Jović