O banci

Menadžment banke

E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs
Kontakt centar: +381 11 3202 100
Telefon +381 11 3202 100

Izvršni odbor
Predsednik Izvršnog odbora Zoran Petrović
Član Izvršnog odbora, poslovi sa privredom Goran Kesić
Član Izvršnog odbora, informacione tehnologije i operativni poslovi Nenad Sibinović
Član Izvršnog odbora, upravljanje rizikom Dimitar Dilov
Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima, sa stalnim učešćem u radu Izvršnog odbora Jelena Aksić
Upravni odbor
Predsednik Upravnog odbora Peter Lennkh
Zamenik predsednika Upravnog odbora Peter Jacenko
Član Upravnog odbora Katarina Boledovičova
Član Upravnog odbora Oliver Roegl
Član Upravnog odbora Gordana Karić
Član Upravnog odbora Aleksandra Jović