Tekući račun – šest stvari koje bi trebalo da znate

Tekući račun je primarni bankarski proizvod koji korisniku omogućava čuvanje novca, obavljanje finansijskih transakcija i upravljanje finansijama. Razumevanje osnovnih pojmova o tekućem računu ključno je za lični finansijski fitnes i korišćenje bankarskih usluga u skladu sa individualnim potrebama i ciljevima. U ovom tekstu, istražujemo osnovne aspekte tekućeg računa za bolje razumevanje njegove uloge u savremenom bankarstvu i svakodnevnom životu.

Šta je tekući račun i čemu služi?

Tekući račun je osnovni bankarski proizvod kojim se obavlja većina svakodnevnih novčanih transakcija. Tekući račun se koristi za upravljanje raspoloživim novcem, podizanje novca sa bankomata, plaćanja, prijem uplata, onlajn kupovinu, prenos sredstava između računa ili konverzije u stranu valutu.

Većina banaka nudi tekuće i paket račune sa različitim pogodnostima, pa se može odabrati onaj koji odgovara ličnim potrebama.

Da li se tekući račun plaća?

Zavisi od vrste računa i banke. Određene banke daju mogućnost besplatnog korišćenja računa za obavljanje svakodnevnih novčanih transakcija.

Za paket račune, koji najčešće obuhvataju vezivanje određenih pogodnosti ili usluge uz tekući račun, biće potrebno platiti određeni mesečni iznos za održavanje.

Da li je tekući račun neophodan?

Savremen način kupovine i plaćanja čini posedovanje tekućeg računa neophodnim. Prijem zarade, kupovina u radnji ili onlajn, podizanje gotovine su praktično nemogući bez tekućeg računa.

Nakon otvaranja tekućeg računa može se dobiti i određena platna kartica koja pruža mogućnost raspolaganja sredstvima na jednostavan i praktičan način – platnom karticom se može kupovati, plaćati, podizati gotovina sa bankomata.

Šta je paket račun?

Paket račun obuhvata tekući račun sa dodatnim funkcionalnostima. Dodatne funkcionalnosti mogu uključivati dodatni račun, poput deviznog računa za sredstva u stranoj valuti, određeni štedni račun ili različite druge pogodnosti poput putnog osiguranja, beskamatnog dozvoljenog minusa, dodatnih platnih kartica, upotrebe elektronskog i mobilnog bankarstva i slično.

Donošenje odluke o pojedinačnom tekućem računu ili paket računu zavisi od individualnih potreba. Ukoliko mesečne potrebe obuhvataju više od prijema uplata i plaćanja, paket račun je bolji izbor, jer nudi više mogućnosti i na taj način se mogu bolje optimizovati troškovi.

Ko može da otvori tekući račun?

Tekući račun može da otvori svako ko napuni 18 godina, bez obzira na to da li je zaposlen ili ne. Različite banke daju određene pogodnosti poput otvaranja računa onlajn, bez potrebe odlaska u filijalu. Za otvaranje računa neophodno je priložiti važeći lični identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.

Šta je dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu?

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu je jedan od najkorišćenijih bankarskih proizvoda. Kako je to po prirodi kreditni proizvod, za njegovo korišćenje naplaćuje se kamata na kraju meseca za iznos dozvoljenog prekoračenja koji je klijent koristio u toku tog meseca. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na zahtev klijenta uz uslov da se na tekući račun prima zarada ili penzija. U odnosu na iznos mesečne zarade, odnosno penzije, utvrđuje se i maksimalni limit za dozvoljeno prekoračenje. Limit zavisi od politike banke, ali je najčešće do visine mesečne zarade, odnosno penzije.

Ukoliko se koristi ovaj proizvod, važno je pratiti mesečne troškove i plaćanja sa računa kako se ne bi ušlo u nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu.