14 Jul 2020

Prijava na aplikaciju

Moja mBanka je mobilna aplikacija Raiffeisen banke koja Vam omogućava da brzo i jednostavno, putem Vašeg mobilnog telefona, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu pristupite Vašim računima i izvršite plaćanje.

Na početnoj strani aplikacije Moja mBanka birate opciju Stanovništvo.

Aplikaciju možete koristiti na srpskom i engleskom jeziku (izbor se vrši na početnoj strani u gornjem desnom uglu), a Vašim finansijskim podacima možete pristupiti na 2 načina:

Korišćenjem biometrije (otisak prsta/prepoznavanje lica)

Uslov za korišćenje biometrije je da uključite opciju u okviru aplikacije (Profil – Pristup – Podešavanja biometrije), pri čemu će Vam biti ponuđene opcije biometrije koje Vaš uređaj podržava (otisak prsta ili prepoznavanje lica).

Ukoliko prilikom prijave više puta uzastopno neuspešno skenirate otisak prsta ili lice, opcija korišćenja biometrije će biti privremeno zaključana, ali ćete i dalje imati mogućnost prijave unosom PIN-a.

U svakom momentu možete se uvek prijaviti i PIN-om ukoliko izaberete opciju Unesi PIN

Korišćenjem PIN-a

Ukoliko pet puta uzastopno unesete pogrešan PIN broj, dolazi do blokade Vašeg mobilnog tokena, odnosno zaključavanja aplikacije Moja mBanka kako bi se sprečila zloupotreba od strane neovlašćenih lica.

Deblokadu aplikacije vršite putem neke od opcija Već imam nalog/Kreiraj novi nalog.

Prijava PIN-om

Prijava PIN-om

Sledeće: Meni na stranici za prijavu – Token